Komunalne otpadne vode

 

U komunalnim tretmanima otpadnih voda, sami tretmani su podijeljeni u četiri faze: predobrada, primarne, sekundarne i tercijarne tretmane.

Prva faza se provodi fizikalnih procesa u cilju predpripreme vode za daljnje faze obrade vode.

U drugoj fazi, fizikalno-kemijska obrada koja se provodi favorizira plutanje suspendiranih čestica( flotacija,prateći biološku obradu,satavljajući asimilaciju organskog materijala s kisikom.

CWG katalog - Sustavi za obradu otpadnih voda