Rast proizvodnih kapaciteta poduzeća CWG d.o.o. uslijed proširenja kapaciteta poslovne jedinice

 

Kvalitetu CWG d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:
Rast proizvodnih kapaciteta poduzeća CWG d.o.o. uslijed proširenja kapaciteta poslovne jedinice

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmetnom investicijom tvrtka CWG d.o.o. je uložila u:

 • proizvodne kapacitete, te
 • poslovne aplikacije
   

Cilj projekta je osnažiti tehnološke mogućnosti poduzeća rješavanjem detektiranih problema kroz proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što će doprinijeti rastu i razvoju hrvatskih MSP-a. Pri tome će doći do uklanjanja uskog grla, povećanja proizvodnih kapaciteta i produktivnosti što će stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodajete očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta.
 

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do:

 • Povećanja proizvodnih kapaciteta (500%) po jedinici proizvoda iz programa filteri.
 • Smanjenja operativnih troškova– ušteda 550.000 kn godišnje.
 • Smanjenja „proizvodnje“ škart za 40%.
 • Razvoja novih proizvoda– sustav za filtriranje i obradu voda za potrebe industrije.
 • Uštede energije za rasvjetu/grijanje/hlađenje u pogonu (15%).
 • Smanjenja cijena proizvoda.
 • Veće brzine prikupljanja i distribucije informacija između svih odjela poduzeća.
 • Povećanja produktivnosti zaposlenika (25%).
 • Smanjenje troška telefonske komunikacije (40%).
 • Smanjenja potrošnje goriva (30%).
 • Smanjenja utroška papira i tonera.
 • Rasta prihoda od prodaje za 41%.
 • Očuvanja postojećih radnih mjesta.
 • Otvaranja novih (4) radnih mjesta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 687.961,70 kuna od kojih je 300.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 20.10.2017.-20.10.2018..


CWG d.o.o.
Buzinski prilaz 21
10010 Zagreb
 

Kontakt osoba:

 • Mario Škrapec, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 6608 807
 • Adresa elektronske pošte: info@cwg.hr
   

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost CWGd.o.o..