Otpadne vode

 

Otpadne vode

Otpadne vode

Naša oprema i proces je jedan od vodećih u europi, baziran i specijaliziranih u projektiranju i proizvodnji opreme za industrijske i komunalne otpadne vode, recirkulaciju vode, re-use proces ponovne uporabe te obrade mulja.

Naše iskustvo tijekom više od 30 godina, kako u dizajnu tako i proizvodnji opreme omogućuje nam da svojim klijentima ponudimo najbolja rješenja za pročišćavanje vode.

Mi Vam nudimo prilagođena i optimalizirana rješenja kako u privatnom tako i javnom sektoru. Naša oprema i procesi se nalaze u više od 25 zemalja širom svijeta.

 
CWG katalog - Sustavi za obradu otpadnih voda
 

Komunalne otpadne vode

U komunalnim tretmanima otpadnih voda, sami tretmani su podijeljeni u četiri faze: predobrada, primarne, sekundarne i tercijarne tretmane.

Prva faza se provodi fizikalnih procesa u cilju predpripreme vode za daljnje faze obrade vode.

U drugoj fazi, fizikalno-kemijska obrada koja se provodi favorizira plutanje suspendiranih čestica( flotacija,prateći biološku obradu,satavljajući asimilaciju organskog materijala s kisikom.

 
CWG katalog - Sustavi za obradu otpadnih voda
 

Industrijske otpadne vode

Otpade vode sa visokim sadržajem ulja
Otpadne vode mesne industrije
Otpadnih voda industrije mlijeka i mlječnih proizvoda
Otpadne vode prehrambene industrije
Otpadne vode konzerviranja riba i riblja industrija
Otpadne vode metalurgije i metalne industrija
Otpadne vode kemijske i farmaceutske industrije
Otpadne vode tekstilne industrije
Otpadne vode papirne industrije

 
CWG katalog - Sustavi za obradu otpadnih voda