Optimizacija poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja procesa proizvodnje

 
Optimizacija poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja procesa proizvodnje
 

Kvalitetu tvrtke CWG d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:
Optimizacija poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja procesa proizvodnje

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke CWG kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti za 10%.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi (do 20%), uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti (smanjenje troškova penalizacije za minimalno 90%).
 • Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa i njihova zbrinjavanja (proizvodnja papirnatog otpada manja za 40% i nova proračunska linija cca 20.000,00 kn godišnje).
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.
 • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na 3 nova tržišta, te će se osigurati priprema za planirano uvođenje ISO 14001 i metode 5S.
 • Propisanim procedurama i radom na osviještenosti o važnosti zaštite na radu planirat će se ljudski resursi i cjelokupno poslovanje ( izbjegavanje plaćanja penala; smanjenje za 80% te godišnje smanjenje troškova bolovanja za 20-25%).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 684.875,00 HRK od kojih je 379.959,99 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 03.10.2018.-03.10.2019.

 

CWG d.o.o.
Buzin, Buzinski prilaz 21
10000 Zagreb

Kontakt osoba:
Mario Škrapec, direktor
Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 403 3891
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario@cwg.hr

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost CWG d.o.o.