Rast proizvodnih kapaciteta poduzeća CWG d.o.o. uslijed proširenja kapaciteta poslovne jedinice

 
Rast proizvodnih kapaciteta poduzeća CWG d.o.o. uslijed proširenja kapaciteta poslovne jedinice
 

Kvalitetu CWG d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:
Rast proizvodnih kapaciteta poduzeća CWG d.o.o. uslijed proširenja kapaciteta poslovne jedinice

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmetnom investicijom tvrtka CWG d.o.o. je uložila u:

 • proizvodne kapacitete, te
 • poslovne aplikacije
   

Cilj projekta je osnažiti tehnološke mogućnosti poduzeća rješavanjem detektiranih problema kroz proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što će doprinijeti rastu i razvoju hrvatskih MSP-a. Pri tome će doći do uklanjanja uskog grla, povećanja proizvodnih kapaciteta i produktivnosti što će stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodajete očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta.
 

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do:

 • Povećanja proizvodnih kapaciteta (500%) po jedinici proizvoda iz programa filteri.
 • Smanjenja operativnih troškova– ušteda 550.000 kn godišnje.
 • Smanjenja „proizvodnje“ škart za 40%.
 • Razvoja novih proizvoda– sustav za filtriranje i obradu voda za potrebe industrije.
 • Uštede energije za rasvjetu/grijanje/hlađenje u pogonu (15%).
 • Smanjenja cijena proizvoda.
 • Veće brzine prikupljanja i distribucije informacija između svih odjela poduzeća.
 • Povećanja produktivnosti zaposlenika (25%).
 • Smanjenje troška telefonske komunikacije (40%).
 • Smanjenja potrošnje goriva (30%).
 • Smanjenja utroška papira i tonera.
 • Rasta prihoda od prodaje za 41%.
 • Očuvanja postojećih radnih mjesta.
 • Otvaranja novih (4) radnih mjesta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 687.961,70 kuna od kojih je 300.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 20.10.2017.-20.10.2018..


CWG d.o.o.
Buzinski prilaz 21
10010 Zagreb
 

Kontakt osoba:

 • Mario Škrapec, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 6608 807
 • Adresa elektronske pošte: info@cwg.hr
   

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost CWGd.o.o..