kiselost vode

 

Bazeni i Wellness

Bazeni i Wellness

Osigurati kvalitetu vode u bazenskim kompleksima iziskuje znanje i vrhunske proizvode - POOL DOS.

Posebna pozornost posvećuje se kiselosti vode gdje pri povišenom pH pojačava se taloženje kamenca što može uzrokovati razne kožne alergije. Prilikom niskog pH dolazi do korozije metalnih dijelova u bazenu.

Proizvodi POOL DOS vam osiguravaju sofisticiranu paletu proizvoda što osigurava siguran i higijenski rad javnih bazena, toplica i lječilišta.

POOL DOS proizvodi:
• Sredstva za dezinfekciju
• Sredstva za pH korekciju
• Biocidna sredstva
• Sredstva za bistrenje
• Sredstva za flokuliranje