Kemijski tretman

TRETMAN RASHLADNE VODE

Kemikalije za tretman rashladne vode igraju ključnu ulogu u održavanju optimalne performanse i dugotrajnosti rashladnih sustava.

Rashladna voda koristi se u različitim industrijskim postrojenjima, uključujući energetiku, proizvodnju, kemijsku industriju i druga područja gdje je potrebno kontrolirati temperaturu opreme i procesa.

Kemikalije za tretman rashladne vode koriste se kako bi se spriječilo stvaranje naslaga, korozije i biološkog rasta u sustavima rashladne vode.

TRETMAN KOTLOVSKE VODE I PARNE TURBINE

Kotlovska voda i voda za parne turbine igraju ključnu ulogu u energetskim postrojenjima osiguravajući pouzdanu i učinkovitu proizvodnju pare za generiranje električne energije.

Međutim, prisutnost korozivnih soli, naslaga, oksidacija i mikrobioloških organizama može dovesti do oštećenja opreme i smanjenja učinkovitosti.

Kemikalije za tretman tih voda igraju vitalnu ulogu u sprečavanju problema i održavanju optimalne performanse sustava.

Problemi
Kotlovska voda i voda za parne turbine izložene su visokim temperaturama, tlakovima i kemijskim reakcijama, što može dovesti do ozbiljnih problema poput korozije, naslaga, smanjenja efikasnosti i mikrobiološkog onečišćenja.

Ovi problemi mogu uzrokovati oštećenje opreme, smanjenje učinkovitosti i povećane troškove održavanja.

Rješenje
Kemikalije za tretman kotlovske vode i vode za parne turbine pružaju preventivne i zaštitne mjere kako bi se spriječili gore navedeni problemi.

Ove kemikalije se pažljivo doziraju u sustav vode kako bi se stvorili zaštitni slojevi na površinama, stabilizirao pH, spriječile naslage i korozija te kontrolirao rast mikroorganizama.

Inhibitori korozije

Korozija je ozbiljan problem u kotlovima i parnim turbinama jer visoke temperature i tlakovi mogu uzrokovati brzu degradaciju metala.

Inhibitori korozije su tvari koje se dodaju vodi kako bi stvorile zaštitni sloj na metalnim površinama. Ovaj sloj sprječava direktni kontakt metala s vodom i smanjuje rizik od korozije. Inhibitori korozije često sadrže anorganske soli koje reagiraju s metalima i stvaraju pasivni sloj.

Disperzanti i inhibitori naslaga

Mineralne naslage i taloženje soli mogu smanjiti protok vode, povećati potrošnju energije i smanjiti učinkovitost. Disperzanti održavaju čestice suspendiranim u vodi, sprečavajući njihovu taloženje i naslaganje. Inhibitori naslaga sprječavaju formiranje naslaga soli na unutarnjim površinama cijevi i opreme.

pH stabilizatori

Pravilno balansiran pH osigurava da voda ne bude ni previše kisela ni previše alkalna, što može smanjiti rizik od korozije i naslaga.

Balansirani pH vode ključan je za prevenciju korozije. Kemikalije za stabilizaciju pH-a pomažu održavanju vode u optimalnom pH rasponu, sprječavajući koroziju i oštećenje opreme.

Oksidanti

Oksidanti se koriste za kontrolu prisutnosti kisika u vodi, što smanjuje rizik od korozije. Uklanjanje kisika pomaže u održavanju metalnih površina u dobrom stanju.

Biocidni tretmani

Mikrobiološki organizmi poput bakterija i algi mogu uzrokovati formiranje biofilma i koroziju. Biocidni tretmani koriste se za suzbijanje rasta mikroorganizama i održavanje čiste vode.

Redoks regulatori

Redoks potencijal vode igra važnu ulogu u održavanju stabilnosti vode i sprečavanju korozije. Redoks regulatori pomažu u održavanju uravnoteženog redoks potencijala.

Kemikalije za tretman vode doziraju se strogo prema propisanim smjernicama i održavaju se kontinuirano kako bi se osigurala optimalna performansa sustava. Praćenje vode i redovito testiranje omogućuju pravovremeno prilagođavanje doziranja i održavanje sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti energetskih postrojenja.

TRETMAN MEMBRANSKIH SISTEMA ( Reverzna osmoza / Desalinizacija)

Kvalitetan i učinkovit rad membranskih sustava kao što su Reverzne osmoze, Ultrafiltracije, Nanofiltracije, Desalinizacije morske vode ili MBR- membranski bioreaktori trebaju učinkoviti kemijski tretman.

Problemi prilikom rada koju su naučestaliji su začepljenja membrane, stvaranje depozita na modulima ( alge, sluz, biologija..), pucanje ili degradacija membranskih vlakana zbog same ulazne kakvoće vode. Sa aplikacijom i ispravnim doziranjem osiguravate kvalitetu rada opreme, dugotrajnost, eliminirate popravke I zastoje u radu.

ANTISKALANTI

Neophodna grupa proizvoda za spriječavanje nastanaka naslaga I depozita na membranama. Kako bih se spriječilo taloženje mineralnih soli od kojih su najčešći kalcijev karbonat (CaCO3) te kalcijev sulfat (CaSO4).

Ulazna voda na sisteme membranskih filtracija ukoliko se ne tretira odgovarajućim sredstvima za spriječavanje nastanaka depozita, isti će se brzo začepiti te blokirati protok permeate te samim time smanjiti učinkovitost I kvalitetu rada sustava.

DEKLORANTI

Grupa kemijskih proizvoda za uklanjanje tj. razgradnju klora iz ulazne vode koja dolazi na membranske sustave. Proces rada membranskih sustava prilikom uzimanja vode sa klorom stvaraju oštečenja na membranama te njihovu postepenu degradaciju materijala. Ovisno o sistemu postoje opcije eliminiranja klora putem filtra aktivnog ugljena ili doziranjem dekloranta u napojnu vodu sustava.

BIOCIDI I CLEANERI

Kemijski proiyvodi za spriječavanje ili čišćenje membranskih modula od mikroorganizama I bakterija.Zbog samog procesa gdje se klor eliminira iz vode prije kontakta sa membranama , postoji vjerojatnost od pojave bio depozita na modulima prilikom stajanja sustava. Upotrebom sredstava uspiješno se eliminira pojava ili stvoreni deposit mikrobiološkog depozita na sustavu.

Glavni ciljevi kemikalija za tretman rashladne vode uključuju:

PREVENCIJA KOROZIJE

Problem:
Korozija je ozbiljan problem u rashladnim sustavima jer voda može reagirati s metalima, uzrokujući oštećenje i smanjenje životnog vijeka opreme.

Rješenje:
Dodavanje inhibitora korozije, kemikalija koje stvaraju zaštitni sloj na metalnim površinama, sprečava direktni kontakt vode s metalima.

Inhibitori korozije pružaju pasivnu zaštitu i smanjuju brzinu korozije, čime se produžuje životni vijek opreme i smanjuju troškovi održavanja.

SPRIJEČAVANJE TALOGA I NASLAGA

Problem:
Mineralne naslage mogu se formirati zbog taloženja mineralnih soli iz rashladne vode, što smanjuje protok vode i učinkovitost sustava.

Rješenje:
Dodavanje disperzanta i inhibitora naslaga pomaže u sprečavanju taloženja soli te održavanju čistih površina cijevi i opreme.

Disperzanti pomažu u raspršivanju čestica soli, a inhibitori naslaga smanjuju adheziju soli na površinama, čime se održava protok vode i smanjuju potrebe za čišćenjem.

BIOCIDNO DJELOVANJE

Problem:
Mikroorganizmi poput bakterija, algi i gljivica mogu se razvijati u rashladnim sustavima, stvarajući biofilm i smanjujući protok vode.

Rješenje:
Korištenje biocidnih kemikalija suzbija rast mikroorganizama i sprečava formiranje biofilma.

Biocidne kemikalije suzbijaju razvoj mikroorganizama i održavaju čistim površine sustava, čime se smanjuje rizik od začepljenja i korozije.

STABILIZACIJA VODE

Problem:
Fluktuacije pH vrijednosti i mineralne koncentracije mogu uzrokovati naslage i koroziju u rashladnim sustavima.

Rješenje:
Dodavanje kemikalija za stabilizaciju održava pH vrijednost i mineralnu koncentraciju vode u optimalnim granicama.

Stabilizatori pH-a i inhibitori taloženja pomažu u održavanju vode u stabilnom i uravnoteženom stanju, smanjujući rizik od oštećenja.

DISPERZIJA VODE

Problem:
Koncentrirane čestice i naslage mogu se skupljati u sustavima rashladne vode, smanjujući protok i učinkovitost.

Rješenje:
Kemikalije za disperziju pomažu u održavanju čestica u suspendiranom stanju i sprječavaju njihovo taloženje.

Disperzanti održavaju čestice raspršenima u vodi, čime se smanjuje rizik od naslaga i začepljenja sustava.

Pravilno odabrane kemikalije za tretman rashladne vode trebaju biti kompatibilne s materijalima sustava, učinkovite u niskim koncentracijama te sigurne za okoliš i ljude.

Redovito praćenje i analiza kvalitete rashladne vode osiguravaju da se kemikalije doziraju prema potrebama sustava, čime se osigurava optimalna performansa, dugotrajnost i sigurnost.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr