VODA ZA VODIK

Proizvodnja vodika iz vode je ključni korak u proizvodnji ovog važnog energentnog nosača.

Postoje različite metode za proizvodnju vodika, no najčešće se koriste elektroliza vode i metoda parezanja.

Elektroliza vode:

Elektroliza vode je široko korištena metoda za proizvodnju vodika iz vode. Ovaj proces uključuje razdvajanje molekula vode (H2O) na vodik (H2) i kisik (O2) pomoću električne energije. Postupak se obično provodi u elektrolizatorima, uređajima koji sadrže dvije elektrode (anodu i katodu) uronjene u vodu.

– Na anodi (pozitivna elektroda) odvija se oksidacija vode, stvarajući kisik (O2).

– Na katodi (negativna elektroda) se dešava redukcija vode, stvarajući vodik (H2).

Vodik se prikuplja na katodi i može se skladištiti za daljnju upotrebu. Ovaj postupak zahtijeva električnu energiju kako bi se provodila elektroliza, stoga je izvor električne energije važan faktor u procesu.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

Priprema vode za proizvodnju vodika zahtijeva posebne tehnologije kako bi se osigurala visoka čistoća i minimalna prisutnost nečistoća koje mogu negativno utjecati na proces elektrolize ili drugih metoda proizvodnje vodika. Evo nekoliko tehnologija koje se često koriste u pripremi vode za proizvodnju vodika:

  1. Deionizacija: Deionizacija je tehnika koja uklanja minerale i nečistoće iz vode putem ionske izmjene. Kationi i anioni se uklanjaju iz vode, što rezultira čistom vodom koja je gotovo potpuno destilirana. Ova tehnika osigurava nisku koncentraciju soli i drugih nečistoća u vodi.
  1. Reverzna osmoza: Reverzna osmoza je tehnologija koja koristi polupropusne membrane kako bi se filtrirali soli, nečistoće i druge tvari iz vode. Ovaj proces rezultira visoko pročišćenom vodom koja je pogodna za proizvodnju vodika.
  1. Destilacija: Destilacija je tehnika koja koristi proces isparavanja i kondenzacije kako bi se odvojila voda od nečistoća. Destilacija je posebno učinkovita za uklanjanje nečistoća s nižim vrelištem od vode.
  1. Elektrodeionizacija (EDI): Elektrodeionizacija kombinira ionsku izmjenu i elektrolizu kako bi uklonila ione i nečistoće iz vode. Ova tehnika je učinkovita za postizanje visoke čistoće vode.

Važno je odabrati tehnologiju pripreme vode koja je kompatibilna s konkretnim zahtjevima proizvodnje vodika i koja će osigurati visoku kvalitetu vode za nesmetan i učinkovit proces proizvodnje.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr