toplovodni sistemi

 

Energetika

Energetika

Tehnološki zahtjevi energetskih postrojenja zahtjevaju vrlo visok standard kvalitete, sigurnost i učinkovitost proizvodnje.

Osobina naših uređaja i podrške korisnicima omogućuje 24.satni operativni proces bez straha od interventnih situacija.

Svojom visoko sofisticiranom tehnologijom postižemo smanjenje utrošaka energenata, veću energetsku učinkovitost te dugotrajnost i eksploataciju postrojenja.

Zahtjevi korisnika su različiti ali rezultat mora biti isti: kvaliteta, pouzdanost i učinkovitost!

PRIMJENA: TOPLOVODNI SISTEMI - VRELOVODNI SISTEMI - RASHLADNI SISTEMI . . .

Energetika ima izuzetno visoke standarde i zahtjeve za postizanjem maksimalnih efektivnih učinaka s potencijalom smanjenja gubitaka.

PRED TRETMAN TRETMAN KEMIJSKI TRETMAN NADZOR I UPRAVLJANJE
Filtracija
Omeksavanje
Deferizacija
Demanganizacija
Absporpcija
Mikrofiltracija
Reverzna osmoza
Nanofiltracija
Desalinizacija
Elektrodeionizacija-EDI
Demineralizacija
Dekarbonizacija
Mix-bed
alkalizatori
vezanje kisika
inhibitori
fosfati
biocidi
Mjerenje i regulacija
Automatizacija
Daljinski nadzor
 

Wellness & Spa

Wellness & Spa

Današnje potrebe i zahtjevi turističkih i ugostiteljskih objekata zahtjevaju ispravnu i kvalitetnu vodu s potrebom za obradom i tretmanom kako bih se što više iskoristila eksploatacija uređaja te smanjili troškovi održavanja.

Osobina naših uređaja i podrške korisnicima omogućuje 24.satni operativni proces bez straha od interventnih situacija. Svojom visoko sofisticiranom tehnologijom postižemo smanjenje vremena za nadzor od strane osoblja, veću učinkovitost te dogotrajnost i eksploataciju postrojenja.

Zahtjevi korisnika su različiti ali rezultat mora biti isti: kvaliteta, pouzdanost i učinkovitost!

PRIMJENA: RASHLADNI SUSTAVI - TOPLOVODNI SISTEMI - GRIJANJE - VODA ZA PIĆE - SANITARNA VODA - KUHINJA - PRAONICA RUBLJA - BAZENI - WELLNESS

Hoteli i restorani imaju izuzetno visoke standarde i zahtjeve za postizanjem kvalitete i ispravnosti vode..

PRED TRETMAN DEZINFEKCIJA NADZOR I UPRAVLJANJE BAZEN
Filtracija
Omeksavanje
Deferizacija
Demanganizacija
Absporpcija
Plinski klor
Klor-dioksid
Ozon
UV dezinfekcija
Dozirni sistemi
Mjerenje i regulacija
Automatizacija
Daljinski nadzor
Filtracija
Dezinfekcija
Oprema
Automatizacija
 

Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove

Zahtjevi zdravstvenih ustanova i objekata zahtjevaju visoko čistu i kvalitetnu vodu s potrebom za obradom i tretmanom kako bih se maksimalno spriječila bilo kakva kontaminacija i onečišćenja sa svrhom brige o zdravlju.

Osobina nasih uređaja i podrške korisnicima omogućuje 24.satni operativni proces bez straha od interventnih situacija. Svojom visoko sofisticiranom tehnologijom postižemo smanjenje vremena za nadzor od strane osoblja, veću učinkovitost te dogotrajnost i eksploataciju postrojenja.

Zahtjevi korisnika su različiti ali rezultat mora biti isti: kvaliteta, pouzdanost i učinkovitost!

PRIMJENA: HEMODIJALIZA - LABORATORIJ - OVLAŽIVAĆI ZRAKA - TOPLOVODNI SISTEMI - VODA ZA PIĆE - SANITARNA VODA - KUHINJA - PRAONICA RUBLJA ...

PRED TRETMAN DEZINFEKCIJA ULTRA ČISTA VODA NADZOR I UPRAVLJANJE
Filtracija
Omeksavanje
Deferizacija
Demanganizacija
Absporpcija
Plinski klor
Klor-dioksid
Ozon
UV dezinfekcija
Dozirni sistemi
Membranska tehnologija
Elektrodeionizacija -EDI
Demineralizacija (kationsko-anionska)
Dekarbonizacija
Mjerenje i regulacija
Automatizacija
Daljinski nadzor