…water and just water…

Vodoopskrba i odvodnja

Tretman vode u vodoopskrbi i vodovodima ključan je za osiguravanje sigurne, čiste i zdrave vode za piće stanovnicima i industriji.

Vodoopskrba i vodovodi igraju ključnu ulogu u svakodnevnom životu, pružajući vitalni resurs potreban za piće, kuhanje, osobnu higijenu i industrijske procese. Pravilno tretirana voda osigurava zaštitu zdravlja ljudi, održava visoke standarde higijene i pridonosi održivosti zajednice.

Evo ključnih aspekata tretmana vode u vodoopskrbi i vodovodima:

FILTRACIJA VODE
Filtracija vodnih tokova je primarna stavka prilikom eksploatacije vode. Prema samom stupnju I potrebama za filriranje vode odabire se najoptimalnije tehnološko rješenje I sustav za obradu vode


DEZINFEKCIJA VODE
Zdravstvena ispravnost vode te njezina sigurna opskrba do potrošača treba osigurati dezinfekcijsku sigurnost. Ovisno od tehničkih uvijeta te tehnologije dezinfekcije u vodoopskrbi , mi imamo rješenja za sve.

MJERENJE I ANALITIKA

Kakvoća vode se mora kontinuirano pratiti od samog početka eksploatacije , tijekom njenog tretmana I obrade pa sve do krajnjeg potrošaća. Rješenja za vrhunsku kontrolu I analitiku kvalitete vode

Zašto je važan tretman vode u vodoopskrbi:

  • Zdravlje stanovništva: Pravilno tretirana voda osigurava sigurnu vodu za piće i smanjuje rizik od vodenih bolesti.
  • Higijena: Kvalitetna voda osigurava higijenski standard za osobnu higijenu, kuhanje i pranje.

Industrija: Vodoopskrba podržava razne industrijske sektore osiguravajući kvalitetnu vodu za proizvodne procese.

Održivost: Efikasan tretman vode pomaže očuvanju vodenih resursa i minimiziranju utjecaja na okoliš.

Faze tretmana vode u vodoopskrbi:

Pretretman: Uklanjanje krutih čestica, lišća i većih nečistoća iz vode kako bi se spriječilo začepljenje filtera i cjevovoda.

Koagulacija i flokulacija: Dodavanje koagulanata kako bi se ugrupile manje čestice u veće flokule koje se lakše mogu ukloniti.

Filtracija: Proces filtracije kroz slojeve pijeska i drugih medija radi uklanjanja sitnih čestica, mikroorganizama i suspendiranih tvari.

Dezinfekcija: Primjena dezinfekcijskih sredstava poput klora, kloramina ili ozona za uništavanje mikroorganizama i bakterija.

Stabilizacija pH i alkaliniteta: Podešavanje pH vrijednosti i alkaliniteta kako bi se osigurala stabilnost i zaštita cjevovoda.

Kontrola kvalitete: Redovita analiza vode kako bi se osiguralo da ispunjava zakonske i kvalitativne standarde.

 

Pravilno tretirana voda u vodoopskrbi i vodovodima ključna je za održavanje zdravlja i kvalitete života zajednice. Redovito praćenje i održavanje sistema vodoopskrbe osigurava da voda koja dolazi do korisnika bude sigurna, čista i pouzdana.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr