plinski klor

 

Dezinfekcija vode

Dezinfekcija vode

Za kvalitetno i sigurno korištenje vode.. Plinski klor, klor dioksid, elektroliza , UV zračenje, klorinatori, ozon…..