Ionska izmjena

 

Demineralizacija - Dekarbonizacija

Demineralizacija - Dekarbonizacija

U proizvodnoj ponudi CWG Grupe nalaze se i klasični sustavi ionske izmjene kao što su linije za DEMINERALIZACIJU i DEKARBONIZACIJU.

Vodeći veliku brigu o kapacitetu ispune uređaja ionskim masama zbog potreba korištenja kemikalija prilikom regeneracija (kiseline i lužine) pazimo kako bih maksimalno reducirali količine otpadnih voda iz procesa te time smanjili zagađenje okoliša.

Kapaciteti uređaja se određuju prema stvarnim i realnim potrebama svakog korisnika.

 
 

NEUTRALNA IZMJENA (omekšavanje vode) VAK ( kompaktni sistemi)

Ovakvi modeli ionskih omekšivača su najprepoznatljiviji u kučanstvima gdje se taloženje kalcijevog karbonata najviše vidi i uočava.

Njegova kompaktnost se naveliko koristi jer ne zauzima puno prostora, estetski ne odskače od ostalog namještaja te se njegova kvaliteta i učinkovitost vidi već kod prvog puštanja u rad.

Kompaktni omekšivači serije VAK se najčešće koriste za omekšavanje vode u kućama, stanovima, apartmanima, restoranima, praonicama rublja, autopraonicama,kafićima..... te za razne namjene npr. proizvodnja pare, centralne sisteme grijanja, zubarskim ordinacijama, laboratorijima .. i gdje god ima problema sa tvrdom vodom.

 

Slika: Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT-VAK10-MINI CWG_SOFT/VAK10-MINI 1"F 600 l/h 05-100-110
CWG_SOFT/VAK15-MAXI 1"F 1200 l/h 05-100-111
CWG_SOFT/VAK25-MAXI 1"F 2100 l/h 05-100-112

 

Slika Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT-VAK04-meter CWG_SOFT/VAK04-meter 1"F 450 l/h 05-100-113
CWG_SOFT/VAK10-meter 1"F 600 l/h 05-100-114
CWG_SOFT/VAK15-meter 1"F 1200 l/h 05-100-115
CWG_SOFT/VAK25-meter 1"F 2000 l/h 05-100-116
CWG_SOFT/VAK04-chrono 1"F 450 l/h 05-100-117
CWG_SOFT/VAK10-chrono 1"F 600 l/h 05-100-118
CWG_SOFT/VAK15-chrono 1"F 1200 l/h 05-100-119
CWG_SOFT/VAK25-chrono 1"F 2000 l/h 05-100-120

 

Slika Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFTVAK-717-ECO-meter CWG_SOFT/VAK-717-ECO-meter 3/4" BSP 500 l/h 05-100-200
CWG_SOFT/VAK-818-ECO-meter 3/4" BSP 1000 l/h 05-100-201
CWG_SOFT/VAK-935-ECO-meter 3/4" BSP 2000 l/h 05-100-202
CWG_SOFT/VAK-717-ECO-chrono 3/4" BSP 500 l/h 05-100-203
CWG_SOFT/VAK-818-ECO-chrono 3/4" BSP 1000 l/h 05-100-204
CWG_SOFT/VAK-935-ECO-chrono 3/4" BSP 2000 l/h 05-100-205

 
 

VAS (jednostruki sistemi)

VAS (jednostruki sistemi)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava sve vremenske potrošnje vode na dnevnoj bazi.Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode.

Kapacitet omekšivača se odabire na osnovi potrošnje vode na sat, kako ne bih došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode.

Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom. Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi, bolnice...itd.

 

Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT/VAS 01-0-F 1"F 1000 l/h 05-200-101
CWG_SOFT/VAS 01-5-F 1"F 1500 l/h 05-200-102
CWG_SOFT/VAS 02-0-F 1"F 2000 l/h 05-200-103
CWG_SOFT/VAS 02-5-F 1"F 2500 l/h 05-200-104
CWG_SOFT/VAS 03-0-F 1"F 3000 l/h 05-200-105
CWG_SOFT/VAS 03-5-F 1"F 3500 l/h 05-200-106
CWG_SOFT/VAS 04-0-F 1"F 4000 l/h 05-200-107
CWG_SOFT/VAS 04-5-F 1"F 4500 l/h 05-200-108
CWG_SOFT/VAS 05-0-F 1"F 5000 l/h 05-200-109
CWG_SOFT/VAS 05-5-F 1"F 5500 l/h 05-200-110
CWG_SOFT/VAS 06-0-F 1"F 6000 l/h 05-200-111
CWG_SOFT/VAS 06-5-F 1"F 6500 l/h 05-200-112
CWG_SOFT/VAS 07-0-F 1"F 7000 l/h 05-200-113
CWG_SOFT/VAS 07-5-F 1” 1/2 7500 l/h 05-200-114
CWG_SOFT/VAS 08-0-F 1” 1/2 8000 l/h 05-200-115
CWG_SOFT/VAS 08-5-F 1” 1/2 8500 l/h 05-200-116
CWG_SOFT/VAS 09-0-F 1” 1/2 9000 l/h 05-200-117
CWG_SOFT/VAS 09-5-F 1” 1/2 9500 l/h 05-200-118
CWG_SOFT/VAS 10-0-F 1” 1/2 10000 l/h 05-200-119
CWG_SOFT/VAS 11-0-F 1” 1/2 11000 l/h 05-200-120
CWG_SOFT/VAS 12-0-F 2"F 12000 l/h 05-200-121
CWG_SOFT/VAS 13-0-F 2"F 13000 l/h 05-200-122
CWG_SOFT/VAS 14-0-F 2"F 14000 l/h 05-200-123
CWG_SOFT/VAS 15-0-F 2"F 15000 l/h 05-200-124
 
 

VAD (dvostruki sistemi)

VAD (dvostruki sistemi)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno.

Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.

Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg i kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi...

 

Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT/VAD 01-0-F 1"F 1000 l/h 05-300-101
CWG_SOFT/VAD 01-5-F 1"F 1500 l/h 05-300-102
CWG_SOFT/VAD 02-0-F 1"F 2000 l/h 05-300-103
CWG_SOFT/VAD 02-5-F 1"F 2500 l/h 05-300-104
CWG_SOFT/VAD 03-0-F 1"F 3000 l/h 05-300-105
CWG_SOFT/VAD 03-5-F 1"F 3500 l/h 05-300-106
CWG_SOFT/VAD 04-0-F 1"F 4000 l/h 05-300-107
CWG_SOFT/VAD 04-5-F 1"F 4500 l/h 05-300-108
CWG_SOFT/VAD 05-0-F 1"F 5000 l/h 05-300-109
CWG_SOFT/VAD 05-5-F 1” 1/2 5500 l/h 05-300-110
CWG_SOFT/VAD 06-0-F 1” 1/2 6000 l/h 05-300-111
CWG_SOFT/VAD 06-5-F 1” 1/2 6500 l/h 05-300-112
CWG_SOFT/VAD 07-0-F 1” 1/2 7000 l/h 05-300-113
CWG_SOFT/VAD 07-5-F 1” 1/2 7500 l/h 05-300-114
CWG_SOFT/VAD 08-0-F 1” 1/2 8000 l/h 05-300-115
CWG_SOFT/VAD 08-5-F 1” 1/2 8500 l/h 05-300-116
CWG_SOFT/VAD 09-0-F 1” 1/2 9000 l/h 05-300-117
CWG_SOFT/VAD 09-5-F 1” 1/2 9500 l/h 05-300-118
CWG_SOFT/VAD 10-0-F 1” 1/2 10000 l/h 05-300-119
CWG_SOFT/VAD 11-0-F 1” 1/2 11000 l/h 05-300-120
CWG_SOFT/VAD 12-0-F 2"F 12000 l/h 05-300-121
CWG_SOFT/VAD 13-0-F 2"F 13000 l/h 05-300-122
CWG_SOFT/VAD 14-0-F 2"F 14000 l/h 05-300-123
CWG_SOFT/VAD 15-0-F 2"F 15000 l/h 05-300-124
 
 

VAS XL ( jednostruki sistemi velikog kapaciteta)

VAS XL ( jednostruki sistemi velikog kapaciteta)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava sve vremenske potrošnje vode na dnevnoj bazi.

Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode.

Kapacitet omekšivača se odabire na osnovi potrošnje vode na sat, kako ne bih došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode.

Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom. Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi, bolnice...itd.

 

Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT/VAS 20-0-F 2"F 20 000 l/h 05-400-200
CWG_SOFT/VAS 25-0-F 2"F 25 000 l/h 05-400-201
CWG_SOFT/VAS 30-0-F 3"F 30 000 l/h 05-400-202
CWG_SOFT/VAS 35-0-F 3"F 35 000 l/h 05-400-203
CWG_SOFT/VAS 40-0-F 3"F 40 000 l/h 05-400-204
CWG_SOFT/VAS 45-0-F 3"F 45 000 l/h 05-400-205
CWG_SOFT/VAS 50-0-F 3"F 50 000 l/h 05-400-206
CWG_SOFT/VAS 55-0-F 3"F 55 000 l/h 05-400-207
CWG_SOFT/VAS 60-0-F 3"F 60 000 l/h 05-400-208
 
 

VAD XL ( dvostruki sistemi velikog kapaciteta)

VAD XL ( dvostruki sistemi velikog kapaciteta)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno.

Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.

Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg i kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje kao sto su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi...

 

Model uređaja: priključak protok Šifra
CWG_SOFT/VAD 20-0-F 2"F 20 000 l/h 05-400-300
CWG_SOFT/VAD 25-0-F 2"F 25 000 l/h 05-400-301
CWG_SOFT/VAD 30-0-F 3"F 30 000 l/h 05-400-302
CWG_SOFT/VAD 35-0-F 3"F 35 000 l/h 05-400-303
CWG_SOFT/VAD 40-0-F 3"F 40 000 l/h 05-400-304
CWG_SOFT/VAD 45-0-F 3"F 45 000 l/h 05-400-305
CWG_SOFT/VAD 50-0-F 3"F 50 000 l/h 05-400-306
CWG_SOFT/VAD 55-0-F 3"F 55 000 l/h 05-400-307
CWG_SOFT/VAD 60-0-F 3"F 60 000 l/h 05-400-308
 
 

CWG_soft / Ambersoft

CWG_soft / Ambersoft

Uređaj se sastoji od dvije kolone ispunjene visoko kapacitivnom ionskom masom sa Up-core regeneracijskim ciklusom.

Cijeli uređaj i proces je potpuno automatiziran tako da se operativni rad automatski podešava prema potrošnji vode.

Nova tehnologija uređaja za omekšavanje vode omogućava proizvodnju omekšane vode sa uštedom potrošnje vode i soli potrebnih za regeneraciju od 30-50% u odnosu na klasične sisteme za omekšavanje.