Deklorinatori - filtri s aktivnim ugljenom

 

Filtri sa aktivnim ugljenom rade na principu apsorpcije koja se kao faza prerade može uključiti po potrebi u svaku liniju prerade.

Apsorbent je aktivni ugljen u granuliranoj formi koji ima mogućnost da ukloni 75-95 % u vodi prisutnih organskih materija.

Od prisutnosti organskih materija, voda ima najčešće neugodan miris i ukus, koji se pogoršava prethodnim kloriranjem koji reagira sa tragovima fenola u vodi i daje medicinski ukus od formiranog fenola klora pa tako aktivni ugljen vrši tzv. deodoraciju vode.

Aktivni ugljen efikasno veže rezidualni klor iz vode koji je nepoželjan unutar ionskih izmjenjivača i uređaja za reverznu osmozu.

Aktivni ugljen apsorbuje organske materije male molekularne mase, aktivni klor, kloramine, organske supstance iz vode i doprinosi poboljšanju njenog mirisa i ukusa.

Model uređaja: Protok m3/h Ispuna Šifra
CWG_FILT/AK 00-5 L 500 l/h Akt.ugljen 03-100-101
CWG_FILT/AK 01-0 F 1 000 l/h Akt.ugljen 03-100-102
CWG_FILT/AK 02-0 F 2 000 l/h Akt.ugljen 03-100-103
CWG_FILT/AK 03-0 F 3 000 l/h Akt.ugljen 03-100-104
CWG_FILT/AK 04-0 F 4 000 l/h Akt.ugljen 03-100-105
CWG_FILT/AK 05-0 F 5 000 l/h Akt.ugljen 03-100-106
CWG_FILT/AK 06-0 F 6 000 l/h Akt.ugljen 03-100-107
CWG_FILT/AK 07-0 F 7 000 l/h Akt.ugljen 03-100-108
CWG_FILT/AK 08-0 F 8 000 l/h Akt.ugljen 03-100-109
CWG_FILT/AK 09-0 F 9 000 l/h Akt.ugljen 03-100-110
CWG_FILT/AK 10-0 F 10 000 l/h Akt.ugljen 03-100-111
CWG_FILT/AK 11-0 F 11 000 l/h Akt.ugljen 03-100-112
CWG_FILT/AK 12-0 F 12 000 l/h Akt.ugljen 03-100-113
CWG_FILT/AK 13-0 F 13 000 l/h Akt.ugljen 03-100-114
CWG_FILT/AK 14-0 F 14 000 l/h Akt.ugljen 03-100-115
CWG_FILT/AK 15-0 F 15 000 l/h Akt.ugljen 03-100-116
CWG_FILT/AK 16-0 F 16 000 l/h Akt.ugljen 03-100-117
CWG_FILT/AK 17-0 F 17 000 l/h Akt.ugljen 03-100-118
 
CWG_FILT/AK-HF-1050 25 000 l/h Akt.ugljen 03-200-101
CWG_FILT/AK-HF-1200 33 000 l/h Akt.ugljen 03-200-102
CWG_FILT/AK-HF-1400 46 000 l/h Akt.ugljen 03-200-103
CWG_FILT/AK-HF-1600 60 000 l/h Akt.ugljen 03-200-104
CWG_FILT/AK-HF-1800 76 000 l/h Akt.ugljen 03-200-105
CWG_FILT/AK-HF-2000 94 000 l/h Akt.ugljen 03-200-106
CWG_FILT/AK-HF-2350 130 000 l/h Akt.ugljen 03-200-107
CWG_FILT/AK-HF-2500 150 000 l/h Akt.ugljen 03-200-108
CWG_FILT/AK-HF-3000 212 000 l/h Akt.ugljen 03-200-109