Demineralizacija - Dekarbonizacija

 
Demineralizacija - Dekarbonizacija

U proizvodnoj ponudi CWG Grupe nalaze se i klasični sustavi ionske izmjene kao što su linije za DEMINERALIZACIJU i DEKARBONIZACIJU.

Vodeći veliku brigu o kapacitetu ispune uređaja ionskim masama zbog potreba korištenja kemikalija prilikom regeneracija (kiseline i lužine) pazimo kako bih maksimalno reducirali količine otpadnih voda iz procesa te time smanjili zagađenje okoliša.

Kapaciteti uređaja se određuju prema stvarnim i realnim potrebama svakog korisnika.