Edi -  Elektrodeionizacija

 
Edi -  Elektrodeionizacija

EDI je najnovija i najmodernija tehnika koja koristi elektrodionizaciski postupak završne obrade vode do stupnja pročisćenosti od <1µS/cm.

Uređaj se sastoji od određenog broja modula ovisno o potrebnom kapacitetu obrade vode.

Jedan modul E-Cell TMK-2E ima kapacitet 1,7 - 4,5m3/h , slaganjem određenog broja modula dobivamo potreban kapacitet EDI uređaja.

Model uređaja: protok Šifra
CWG_OSMO/EDILX04 450/560 l/h 011-200-500
CWG_OSMO/EDILX10 1200/1500 l/hl/h 011-200-501
CWG_OSMO/EDILX18 2100/2600 l/h 011-200-502
CWG_OSMO/EDILX24 2900/3600 l/h 011-200-503
CWG_OSMO/EDILX30-1 3600/4500 l/h 011-200-504
CWG_OSMO/EDILX30-2 7200/9000 l/h 011-200-505
CWG_OSMO/EDILX30-3 10800/13500 l/h 011-200-506