Filtracija

 
Filtracija

Mehanički filtri

Mehanički filtri s manualnim ispiranjem
Mehanički filtri s automatskim ispiranjem
Sedimentni (izmjenjivi) filtri -PP, PVC, SS, ugljen...
Ulošci sedimentih filtera
Filtarska kučista

Filtracija