Manualno/automatskih filtracijskih jedinica većih kapaciteta

 
Manualno/automatskih filtracijskih jedinica većih kapaciteta

Deferizatori ( uklanjanje Željeza i Mangana)
Deklorinatori ( absorpcijski filtri ispunjeni aktivnim ugljenom)
Pjesčani filtri
Multi-layer filtri ( višeslojni)
Absorpcijski filtri za uklanjanje Arsena, Amonijaka