Način rada

 
Način rada

E-Cell na svojoj elektrodi stvara polje pozitivno nabijenih iona i polje negativno nabijenih iona..

Kad voda koja u sebi sadrži katione i anione prolazi kroz komore nabijene sa pozitivnim ionima započinje proces privlačenja negativnih iona iz vode i obrnuto kod negativnih iona.

Na taj način dolazi do oslobađanje kationskih i anionskih iona iz vode koju zelimo pročistiti i ona pročišćena "PERMEAT" odlazi spremnik "demineralizirane" vode dok voda opterećena koncentriranim ionima "KONCENTRAT" odlazi u otpadni kanal.

Zbog veće efikasnosti uređaja, dio koncentrata sa i dodatni ioni natrija iz otopine soli se još jednom vraćaju u proces na ćelije i time pročisćavamo dio vode koncentrata.

Ovakvim načinom vodu koju smo već pred-tretirali na ionskom omeksivaču i reverznoj osmozi finalno "peglamo" na vrlo visok stupanj pročisćenosti sa izuzetno niskim gubitcima (maksimalno do 5% ).