Pješčani filtri

 

Pješčani filtri predstavlja osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendirane i dispergirane.

Pješčana ispuna ostvaruje se sa više slojeva visoko kvalitetnog kvarcnog pijeska različitog granulacijskog sastava.

U cilju kvalitetnije i brze filtracije često pritom koristimo i filtracijske medije koji omogućavaju visok stupanj pročišćavanja.

Pješčani filtri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune. Dispergirane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja ispune filtra.

Model uređaja: Protok m3/h Ispuna Šifra
CWG_FILT/KR 00-5 L 500 l/h Kvar.pijesak 02-100-101
CWG_FILT/KR 01-0 F 1 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-102
CWG_FILT/KR 02-0 F 2 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-103
CWG_FILT/KR 03-0 F 3 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-104
CWG_FILT/KR 04-0 F 4 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-105
CWG_FILT/KR 05-0 F 5 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-106
CWG_FILT/KR 06-0 F 6 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-107
CWG_FILT/KR 07-0 F 7 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-108
CWG_FILT/KR 08-0 F 8 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-109
CWG_FILT/KR 09-0 F 9 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-110
CWG_FILT/KR 10-0 F 10 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-111
CWG_FILT/KR 11-0 F 11 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-112
CWG_FILT/KR 12-0 F 12 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-113
CWG_FILT/KR 13-0 F 13 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-114
CWG_FILT/KR 14-0 F 14 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-115
CWG_FILT/KR 15-0 F 15 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-116
CWG_FILT/KR 16-0 F 16 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-117
CWG_FILT/KR 17-0 F 17 000 l/h Kvar.pijesak 02-100-118
 
CWG_FILT/KR-HF-1050 25 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-101
CWG_FILT/KR-HF-1200 33 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-102
CWG_FILT/KR-HF-1400 46 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-103
CWG_FILT/KR-HF-1600 60 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-104
CWG_FILT/KR-HF-1800 76 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-105
CWG_FILT/KR-HF-2000 94 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-106
CWG_FILT/KR-HF-2350 130 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-107
CWG_FILT/KR-HF-2500 150 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-108
CWG_FILT/KR-HF-3000 212 000 l/h Kvar.pijesak 02-200-109