Reverzna osmoza (RO)

 
Reverzna osmoza (RO)

Reverzna osmoza je membranski proces pri čemu se uklanjaju ioni (94-99%) te tvari organskog porijekla (100%).

Reverzna osmoza se zato primjenjuje kod desalinacije morske i bocate vode, za proizvodnju procesne vode i ostale procese gdje je potrebno ukloniti sve otopljene tvari.

Proces reverzne osmose se događa prilikom prolaska vode kroz polupropusnu (semi permeable) membranu pri čemu osmotski tlak uzrokuje ostavljanje soli na jednoj a prolaz permeata na drugu stranu.

Model uređaja: protok Šifra
CWG_OSMO/RO-LAB80 80 l/h 10-200-200
CWG_OSMO/RO-LAB150 150 l/h 10-200-201
CWG_OSMO/RO-LAB200 200 l/h 10-200-202
CWG_OSMO/RO-LAB250 250 l/h 10-200-203
 
CWG_OSMO/RO200-economic 200 l/h 10-200-214
CWG_OSMO/RO400-economic 400 l/h 10-200-215
CWG_OSMO/RO600-economic 600 l/h 10-200-216
CWG_OSMO/RO800-economic 800 l/h 10-200-217
CWG_OSMO/RO1000-economic 1 000 l/h 10-200-218
 
CWG_OSMO/RO50 50 l/h 10-200-220
CWG_OSMO/RO100 100 l/h 10-200-221
CWG_OSMO/RO250 250 l/h 10-200-222
CWG_OSMO/RO500 500 l/h 10-200-223
CWG_OSMO/RO750 750 l/h 10-200-224
CWG_OSMO/RO1000 1 000 l/h 10-200-225
CWG_OSMO/RO1250 1 250 l/h 10-200-226
CWG_OSMO/RO1500 1 500 l/h 10-200-227
CWG_OSMO/RO1750 1 750 l/h 10-200-228
CWG_OSMO/RO2000 2 000 l/h 10-200-229
CWG_OSMO/RO2500 2 500 l/h 10-200-230
CWG_OSMO/RO3000 3 000 l/h 10-200-231
CWG_OSMO/RO4000 4 000 l/h 10-200-232
CWG_OSMO/RO5000 5 000 l/h 10-200-233
CWG_OSMO/RO6000 6 000 l/h 10-200-234
CWG_OSMO/RO7000 7 000 l/h 10-200-235
CWG_OSMO/RO8000 8 000 l/h 10-200-236
CWG_OSMO/RO10000 10 000 l/h 10-200-237
CWG_OSMO/RO12000 12 000 l/h 10-200-238
CWG_OSMO/RO15000 15 000 l/h 10-200-239
CWG_OSMO/RO18000 18 000 l/h 10-200-240
CWG_OSMO/RO20000 20 000 l/h 10-200-241
CWG_OSMO/RO25000 25 000 l/h 10-200-242
CWG_OSMO/RO30000 30 000 l/h 10-200-243
CWG_OSMO/RO35000 35 000 l/h 10-200-244
CWG_OSMO/RO40000 40 000 l/h 10-200-245
CWG_OSMO/RO50000 50 000 l/h 10-200-246
 
CIP -cleaninig in place   10-200-248
Additional controler -digital LCD   10-200-249