reverzna osmoza

 

Opis rada E-Cell ćelije

Opis rada E-Cell ćelije
 1. Ulazna voda iz pred-tretmana dolazi na razdjelnik i ulazi u E-Cell ćelije.
 2. Svaka ćelija je nabijena sa istosmjernom strujom na elektrodama te stvara pozitivna i negativan polja tj.međusobnu privlačnost polova.
 3. Na miješanoj ionskoj masi (mix bed) dolazi do izmjene iona koji ostaju na ionskoj masi. Zbog različitost polova na elektrodi dolazi do prolaska iona kroz anionsku i kationsku membranu i odvajanja koncentrata od pročisćene vode koja je prikazana sa plavim strelicama.
 4. Jedan dio koncentrat se recirkulira i ponovo odvodi na pročisćavanje kako bi se poboljšala iskoristivost kako bih bilo što manje otpadne vode.
 5. Koncentrat koji se ispusta je otpadan voda pH 6-8 i baca se u kanalizaciju ili ju se može odvesti ponovo na obradu u Reverznu osmozu.
 6. Regeneracija ionske mase odvija se kontinuirano na ćelijama (elektrode razbijajući molekule hidrogenih i hidroxilnih iona provodeći ih kroz membranu u koncentrat.
 

Ultra filtracija (UF)

Ultra filtracija (UF)

U činkovit i djelotvoran tretman vode općenito zahtijeva kombinaciju razlićitih metoda i tehnologija.

Ova kombinacija ovisi o namjeni za kvalitetom vode kao npr. Voda za piće, procesna voda, tehnološki voda itd. te kao i stupanj kontaminacije vode koju trebamo tretirati.

Zahvaljujući svojim jedinstvenim prednostima, sistemi ultrafiltracije mogu igrati središnju ulogu u ovoj mješavini fizikalne, kemijske i mehaničke metode obrade voda.

Prednosti ultrafiltracijskih sustava

Integracijom ultrafiltracije nudi znaćajne prednosti u odnosu na do sada konvencionalne
metode filtracije vode:

 • Uklanjanje bakterija, virusa i svih vrsta suspendirane tvari
 • Nema dodavanja kemikalija i kemijskih sredstava
 • Kvaliteta tretirane vode ostaje ista bez obzira na njen stupanj kontaminacije
 • Jednostavna tehnologija za siguran rad i upravljanje


Ultrafiltracija je karakterizirana kao visokoučinkovita, financijski održiva i povoljna metoda pročišćavanja vode.

Kao takva može ostvariti novo dobivenu vrijednost te dobrobiti sa drugim tehnologijama za pročišćavanje vode kada se integrira sa postojećim metodama kako bi se maksimalno iskoristile sve njezine prednosti.

Preporučena područja primjene Ultrafiltracijskih sustava

Idealan izbor za sigurno djelovanje :

 • VODOOPSKRBA
 • INDUSTRIJA
 • KOMUNALNA PODUZEĆA
 • HOTELSKI KOMPLEKSI


Najčešće primjene:

 • Pročišćavanje površinskih, podzemnih i izvorskih voda.
 • Završni tretman otpadnih voda
 • Predtretman kod morske desalinizacije voda u kombinaciji s reverznom osmozom ili termalnom obradom
 • Recirkulacije procesnih i tehnoloških voda u zatvorenom ili poluzatvorenom procesu

CWG Ultrafilt™ - ultrafiltracijski membranski sustavi koji kroz napredan proces membranske filtracije osiguravaju visokokvalitetni tretman vode. Sa preko 35 godina iskustva u pružanju opreme visokih kvaliteta, CWG nudi cjelovit pristup od projektnog rješenja, same integracije do konačnog dobivenog rezultata filtrata prema potrebama korisnika.

Ultrafilt™ prednosti nad konvencionalnim tipovima filtracije:

 • Visoka kvaliteta dobivenog filtrata
 • Visoka razina uklanjanja čestica, bakterija i patogena
 • Ukidanje doziranja kemikalija kao koagulanata i flokulanata
 • Povečanje učinkovitosti iskorištenja vodnog resursa
 • Manji volumen otpadne vode od pranja sistema
 • Viša razina automatizacije i lakoća upravljanja
 • Modularni dizajn sistema (mogučnost nadogradnje)
 • Mala smještajna površina – ušteda prostora za smještaj opreme

TEHNIČKI PODACI ULTRAFIT SISTEMA FILTRACIJE VODE

MODEL Protok m3/h Moduli Radni proces Mutnoća filtrata Iskoristivost
CWG/ULTRAFILT-1 0,3-5,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 2 0,6-10,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 3 1,2-15,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 4 1,8-20,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 5 2,2-25,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 6 3,8-30,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-7 4,0-35,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 8 5,8-40,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 9 7,0-45,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-10 8,8-50,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-11 11,9-55,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-12 15,5-60,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-13 15,5-65,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-14 15,5-70,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-15 15,5-75,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-16 15,5-80,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-17 15,5-85,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWGIULTRAFILT-18 15,5-90,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT-19 15,5-95,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
CWG/ULTRAFILT- 20 15,5-100,0 Hollowfibre Dead endI Crossflow <0.1 NTU 91-95%
 

Deklorinatori - filtri s aktivnim ugljenom

Filtri sa aktivnim ugljenom rade na principu apsorpcije koja se kao faza prerade može uključiti po potrebi u svaku liniju prerade.

Apsorbent je aktivni ugljen u granuliranoj formi koji ima mogućnost da ukloni 75-95 % u vodi prisutnih organskih materija.

Od prisutnosti organskih materija, voda ima najčešće neugodan miris i ukus, koji se pogoršava prethodnim kloriranjem koji reagira sa tragovima fenola u vodi i daje medicinski ukus od formiranog fenola klora pa tako aktivni ugljen vrši tzv. deodoraciju vode.

Aktivni ugljen efikasno veže rezidualni klor iz vode koji je nepoželjan unutar ionskih izmjenjivača i uređaja za reverznu osmozu.

Aktivni ugljen apsorbuje organske materije male molekularne mase, aktivni klor, kloramine, organske supstance iz vode i doprinosi poboljšanju njenog mirisa i ukusa.

Model uređaja: Protok m3/h Ispuna Šifra
CWG_FILT/AK 00-5 L 500 l/h Akt.ugljen 03-100-101
CWG_FILT/AK 01-0 F 1 000 l/h Akt.ugljen 03-100-102
CWG_FILT/AK 02-0 F 2 000 l/h Akt.ugljen 03-100-103
CWG_FILT/AK 03-0 F 3 000 l/h Akt.ugljen 03-100-104
CWG_FILT/AK 04-0 F 4 000 l/h Akt.ugljen 03-100-105
CWG_FILT/AK 05-0 F 5 000 l/h Akt.ugljen 03-100-106
CWG_FILT/AK 06-0 F 6 000 l/h Akt.ugljen 03-100-107
CWG_FILT/AK 07-0 F 7 000 l/h Akt.ugljen 03-100-108
CWG_FILT/AK 08-0 F 8 000 l/h Akt.ugljen 03-100-109
CWG_FILT/AK 09-0 F 9 000 l/h Akt.ugljen 03-100-110
CWG_FILT/AK 10-0 F 10 000 l/h Akt.ugljen 03-100-111
CWG_FILT/AK 11-0 F 11 000 l/h Akt.ugljen 03-100-112
CWG_FILT/AK 12-0 F 12 000 l/h Akt.ugljen 03-100-113
CWG_FILT/AK 13-0 F 13 000 l/h Akt.ugljen 03-100-114
CWG_FILT/AK 14-0 F 14 000 l/h Akt.ugljen 03-100-115
CWG_FILT/AK 15-0 F 15 000 l/h Akt.ugljen 03-100-116
CWG_FILT/AK 16-0 F 16 000 l/h Akt.ugljen 03-100-117
CWG_FILT/AK 17-0 F 17 000 l/h Akt.ugljen 03-100-118
 
CWG_FILT/AK-HF-1050 25 000 l/h Akt.ugljen 03-200-101
CWG_FILT/AK-HF-1200 33 000 l/h Akt.ugljen 03-200-102
CWG_FILT/AK-HF-1400 46 000 l/h Akt.ugljen 03-200-103
CWG_FILT/AK-HF-1600 60 000 l/h Akt.ugljen 03-200-104
CWG_FILT/AK-HF-1800 76 000 l/h Akt.ugljen 03-200-105
CWG_FILT/AK-HF-2000 94 000 l/h Akt.ugljen 03-200-106
CWG_FILT/AK-HF-2350 130 000 l/h Akt.ugljen 03-200-107
CWG_FILT/AK-HF-2500 150 000 l/h Akt.ugljen 03-200-108
CWG_FILT/AK-HF-3000 212 000 l/h Akt.ugljen 03-200-109