Uklanjanje Arsena FILT-AR 45 ( protok 1.350 lit/h)

FILT – AR sistemi uklanjanja Arsena iz vode

Sistemi  za uklanjanje arsena su filtri za vodu sa selektivnim smolama koji se koriste za zadržavanje arsena prisutnog u vodi.Sustav treba dimenzionirati  prema brzini protoka koju zahtijeva korisnik i razini arsena.

FILT -AR sistemi se sastoje od tlačne posude izrađene od stakloplastike ispunjena smolama za apsorpciju arsena.

* Životni vijek jedinice izračunat uzimajući u obzir vodu s 50 μg/l arsena,  Tlak: 2-6 bara; Temperatura vode: 5-30 °C; Sobna temperatura: 5-40 °C

 

Protok 1.350 lit/h
Priključak ¾”- ¾”
Volumen ispune 45 lit
Kapacitet mase 1800 m3
Dimenzija 330 x 1400 mm
Dodaj u ponudu