Ultrafiltracija OSMO-ULTRAFILT-5 (protok 2,2 – 25,0 m3/h)

OSMO-UF linija uređaja ultrafiltracije

Učinkovit i djelotvoran tretman vode općenito zahtijeva kombinaciju razlićitih metoda i tehnologija. Ova kombinacija ovisi o namjeni za kvalitetom vode kao npr. voda za piće, procesna voda, tehnološki voda itd. te kao i stupanj kontaminacije vode koju trebamo tretirati.

Zahvaljujući svojim jedinstvenim prednostima, sistemi ultrafiltracije mogu igrati središnju ulogu u ovoj mješavini fizikalne, kemijske i mehaničke metode obrade voda.

Prednosti ultrafiltracijskih sustava

Integracijom ultrafiltracije nudi znaćajne prednosti u odnosu na do sada konvencionalne
metode filtracije vode:

 • Uklanjanje bakterija, virusa i svih vrsta suspendirane tvari
 • Nema dodavanja kemikalija i kemijskih sredstava
 • Kvaliteta tretirane vode ostaje ista bez obzira na njen stupanj kontaminacije
 • Jednostavna tehnologija za siguran rad i upravljanje

Ultrafiltracija je karakterizirana kao visokoučinkovita, financijski održiva i povoljna metoda pročišćavanja vode.

Kao takva može ostvariti novo dobivenu vrijednost te dobrobiti sa drugim tehnologijama za pročišćavanje vode kada se integrira sa postojećim metodama kako bi se maksimalno iskoristile sve njezine prednosti.

Preporučena područja primjene Ultrafiltracijskih sustava

Idealan izbor za sigurno djelovanje :

 • VODOOPSKRBA
 • INDUSTRIJA
 • KOMUNALNA PODUZEĆA
 • HOTELSKI KOMPLEKSI

Najčešće primjene:

 • Pročišćavanje površinskih, podzemnih i izvorskih voda.
 • Završni tretman otpadnih voda
 • Predtretman kod morske desalinizacije voda u kombinaciji s reverznom osmozom ili termalnom obradom
 • Recirkulacije procesnih i tehnoloških voda u zatvorenom ili poluzatvorenom procesu

Ultrafilt prednosti nad konvencionalnim tipovima filtracije:

 • Visoka kvaliteta dobivenog filtrata
 • Visoka razina uklanjanja čestica, bakterija i patogena
 • Ukidanje doziranja kemikalija kao koagulanata i flokulanata
 • Povečanje učinkovitosti iskorištenja vodnog resursa
 • Manji volumen otpadne vode od pranja sistema
 • Viša razina automatizacije i lakoća upravljanja
 • Modularni dizajn sistema (mogučnost nadogradnje)
 • Mala smještajna površina – ušteda prostora za smještaj opreme

 

PROTOK  (m3/h) 1,2-25,0
Modul Hollow fibre
Radni proces Dead end/Crossflow
Produkt < 0.1 NTU
Radni tlak 0,2 – 4 bar
Učinkovitost 91 ~ 95 %
El.napajanje 380V, 50Hz
Zatraži ponudu