Demineralizacija vode KATIONSKA-ANIONSKA IEX-2500 ( protok 2.500 lit/h)

DEMINERALIZACIJA VODE – Kationsko-anionskom ionskom izmjenom

Skid sistem za demineralizaciju vode ionskim masama ( kationsko-anionskim) kapaciteta : 2.500 litara/sat sastoji se od tlačnih posuda ispunjenih sa ionskim masama, 2x upravljačka ventila, 2x regeneracijskih nepovratnih ventila, , 2x zaporna ventila, upravljačkim mikroprocesorom.

Regerneracija ionskih masa provodi se sa kiselinom i lužinom, prema definiranom kapacitetu rada/ proizvodnje demineralizirane vode.

 

Protok: 2.500 lit/h 
Priključak: 1 “
Tlak vode: 2,5 – 6,5 bar
Temp.vode: 5 – 30 ºC
El.napajanje: 230 V , 50 Hz
Regeneracija HCl -solna kiselina
NaOH – Natrijeva lužina
Ionska masa 100 / 100

 

Zatraži ponudu