COROSEX – filtracijska ispuna

COROSEX

 

Corosex je visoko reaktivan magnezijev oksid, posebno obrađen za tretman niske razine pH neutralizacijom slobodnog ugljičnog dioksida u vodi. Corosex će se tokom vremena polako otapati te će ga trebat povremeno dopuniti. Koristiti u sustavima sa kontinuiranim protocima.

 

 

Visina sloja                                                      457 – 762 mm

Preporučeni servisni protok                         12 m/h

Preporučena brzina povratnog pranja        24 m/h

Gustoća                                                              1,201 kg/l

 

Pakiranje                                                            25 kg

Dodaj u ponudu