Koka

 
Koka

Koka - Korisnik proizvoda i opreme za tretman i obradu vode.

 

Koka je jedina hrvatska peradarska industrija s integriranim proizvodnim ciklusom od matičnih jata za proizvodnju rasplodnih jaja

 

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici korisnika Koka

Pogledajte sve reference