…water and just water…

INDUSTRIJA I ENERGETIKA

Ključ za održivost i prosperitet!

Održiva industrija i energetika ne bi bila potpuna bez efikasnih i naprednih tehnologija za obradu vode.

Današnji tehnološki zahtjevi industrijskih I energetskih postrojenja zahtjevaju vrlo visok standard kvalitete, sigurnost i učinkovitost proizvodnje. Osobina naših uređaja i podrške korisnicima omogućuje 24/7 operativni proces bez bojazni od interventnih situacija.

Svojom visoko sofisticiranom tehnologijom postižemo smanjenje utrošaka energenata, veću energetsku učinkovitost te dugotrajnost i eksploataciju postrojenja.

Mi smo posvećeni pružanju najnovijih tehnoloških dostignuća koja se primijenjuju u industriji i energetici za obradu vode. Kroz našu platformu, želimo vam predstaviti inovativne tehnologije koje će vam pomoći u postizanju održivosti, efikasnosti i konkurentske prednosti na tržištu.

BRZI LINK:

MEHANIČKA FILTRACIJA VODE

Sustavi mehaničke filtracije vode za industrijske i energetske sustave

Mehanička filtracija u industriji i energetici omogućuju učinkovito uklanjanje čestica i onečišćenja iz vode, povećavajući učinkovitost te smanjujući rizik od popravaka, sanacija i intervencija na sustavima.

Kao primarni stupanj filtracije vode naš veliki raspon proizvoda za mehaničku filtraciju raznih kapaciteta I dimenzije, osigurat će vam garanciju za uspješno operativno djelovanje.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

OMEKŠAVANJE VODE

Sistemi za omekšavanje vode u industriji I energetici.

SOFT- VAS

SIMPLEX ( jednostruki ionski omekšivači )

Modeli SIMPLEX omekšivača zadovoljava sve vremenske potrošnje vode na dnevnoj bazi.
Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode.
Kapacitet omekšivača se odabire na osnovi potrošnje vode na sat, kako ne bih došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode.
Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.

SOFT- VAD

DUPLEX (dvostruki ionski omekšivači)

Modeli DUPLEX omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno. Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.
Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg i kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje.

SOFT- VASXL / VADXL

HIGH FLOW -ionski omekšivači velikih kapaciteta

Modeli VASXL I VADXL omekšivačasu predviđeni za velike potrebe za omekšanom vodom. Linija ionskih omekšivača velikog kapaciteta I protoka omogućuje korisnicima protoke od 20 m3/h pa sve do 300 m3/h omekšane vode za njihove potrebe.

ECOline SOFT- AS

UP-CORE omekšivači vode – ECO LINE

Uređaj se sastoji od dvije kolone ispunjene visoko kapacitivnom ionskom masom sa Up-core regeneracijskim ciklusom.
Cijeli uređaj i proces je potpuno automatiziran tako da se operativni rad automatski podešava prema potrošnji vode.
Nova tehnologija uređaja za omekšavanje vode omogućava proizvodnju omekšane vode sa uštedom potrošnje vode i soli potrebnih za regeneraciju od 30-50% u odnosu na klasične sisteme za omekšavanje.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

MULTIMEDIJALNA FILTRACIJA VODE

Sustavi za uklanjanje teških metala iz vode, apsorpciju organskih opterećenja i filtriranje voda

Sisteme multimedijalne filtracije dijelimo u nekoliko skupina ovisno o potrebama ili problemima koji se pojavljuju u vodi. CWG omogućava učinkovita I funkcionalna riješenja za dobivanje kontinuirane kvalitete i pouzdanost sustava, koje su vam garancija za nesmetan rad I učinkovitost.

Sistemi pješčane filtracije vode FILT – PF

Pješčani filtri FILT-PF predstavlja osnovnu operaciju filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendirane i dispergirane. Ispuna uređaja sa više slojeva visoko kvalitetnog kvarcnog pijeska različitog granulacijskog sastava u cilju kvalitetnije i brze filtracije. Pješčani filtri zadržavaju čvrste čestice na površini  i u zapremini  ispune. 

Sistemi filtracije aktivnim ugljenom FILT – AK

Filtri sa aktivnim ugljenom rade na principu apsorpcije koja se kao faza prerade može uključiti po potrebi u svaku aplikaciju ili proces. Apsorbent je aktivni ugljen u granuliranoj formi koji ima mogućnost da ukloni 75-95 % u vodi prisutnih organskih materija. Aktivni ugljen apsorbira organske materije male molekularne mase, aktivni klor, kloramine, organske supstance iz vode i doprinosi poboljšanju njenog mirisa i ukusa.

Sistemi za uklanjanja željeza i mangana  FILT – PY

Filtri za uklanjanje željeza i mangana iz vode predstavljaju važan funkciju u procesima u pročiščavanja vode. Sistemi rade na principu oksidacije otopljenog dvovalentnog željeza i mangana u njihov trovaletan oblik koji je netopljiv i separabilan. Za potrebe formiranja sistema za uklanjanje željeza i mangana koristimo razne vrste filtracijskih medija/ispuna u zavisnosti od osobina same vode i želja korisnika. Koristimo isključivo filtracijske materijale kojima se radni vijek produžava regeneracijom ali i one koje je dovoljno samo protustrujno isprati.

Sistemi za uklanjanja amonijaka  FILT – DA

Filtri za uklanjanje amonijaka u poslijednje vrijem su dosta traženi, naročito u aplikacijama I promjenama u prehrambenoj industriji I agronomiji. Sama pojava amonijaka u opskrbi vode kod industrijskih korisnika stvara problem u procesnom radu. Sistemi FILT – DA učinkovito eliminiraju koncentraciju amonijaka u vodi te osiguravaju kvalitetu i pouzdanost za korinike.

Sistemi Multysorb za uklanjanje željeza, mangana I tvrdoće  FILT – MX

Multysorb sistemi uređaja za uklanjanje nekoliko  “problema” iz vode kao najčešće željeza, mangana I tvrdoće su mulit praktični sistemi koji jednostavno filtriraju tj. Pročišćavanju vodu korisnicima kao one system solution. Posebnom granulacijom te kombinacijom filtracijsih medija kojima su naši sistemi ispunjeni, jednostavno I lako riješavaju sve zadaće.

Sistemi za mineralizaciju vode  FILT – CL

Filtri za mineralizaciju ( ili obogaćivanje) vode su najučestaliji kod membranskih filtracija kao što je desalinizator vode, reverzna osmoza I slično, kako bih vratio količinu mineral natrag u vodu a koji su eliminirani na membranskom procesu. Upotrebom sistema FIL-CL , voda ponovno dobiva na okusu i ukusu.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

DEZINFEKCIJA VODA

Potreba dezinfekcije vode je krucijalan proces u osiguravanju sigurne i zdrave vode.

Dezinfekcija se odnosi na proces uništavanja ili deaktivaciju patogenih (bolesti uzrokujućih) mikroorganizama prisutnih u vodi kako bi se smanjila opasnost od kontaminacije.

Jedan od najčešće korištenih metoda dezinfekcije vode je dodavanje klora.

Klorni spojevi reagiraju s patogenim mikroorganizmima, poput bakterija, virusa i parazita, oštećujući njihove stanične strukture i deaktivirajući ih. Ovaj proces ubija ili neutralizira većinu patogena, čime se smanjuje rizik od zaraznih bolesti.

Osim klora, druge metode dezinfekcije uključuju uporabu ozona, UV -ultraljubičastog svjetla i drugih kemijskih spojeva. Svaka metoda ima svoje prednosti i ograničenja, ovisno o vrsti patogena, prisutnosti organskih tvari i specifičnim zahtjevima vode koja se tretira.

Potreba za dezinfekcijom vode ne samo da osigurava sigurnost vode za piće već i podržava zdravlje te smanjuje incidenciju zaraznih bolesti.

Redovita kontrola, praćenje i pravilna doza dezinfekcijskih sredstava ključni su za osiguravanje učinkovitog procesa dezinfekcije i pružanje vode koja je sigurna, pročišćena i spremna za konzumaciju te upotrebu.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

REVERZNA OSMOZA

Reverzna osmoza je tehnologija pročišćavanja vode koja igra ključnu ulogu u uklanjanju različitih tvari, uključujući soli, nečistoće, bakterije i druge zagađivače, iz vode.

Ova tehnika temelji se na prirodnom procesu osmoze, ali se provodi obrnutim smjerom, tj. silom guranja vode kroz polupropusnu membranu kako bi se razdvojile čestice i očistila voda.

U procesu reverzne osmoze, voda se primjenjuje pod pritiskom na membranu koja ima mikroskopske pore.

Te pore su dovoljno male da propuštaju samo molekule vode, dok veće čestice, soli, kemikalije i mikroorganizmi ostaju zarobljeni i filtrirani. Kao rezultat toga, čista voda prolazi kroz membranu, dok nečistoće ostaju s druge strane.

Reverzna osmoza ima mnoge primjene, uključujući:

Pročišćavanje pitke vode: Proces se često koristi u obradi pitke vode kako bi se uklonili soli, bakterije, viruse, teški metali i druge nečistoće.

Proizvodnja destilirane vode: Reverzna osmoza se često koristi u laboratorijskim i industrijskim postavkama kako bi se proizvela visokokvalitetna destilirana voda bez minerala i nečistoća.

Desalinizacija morske vode: Ova tehnika omogućuje uklanjanje soli iz morske vode, što je posebno korisno u regijama s nedostatkom pitke vode.

Proizvodnja ultračiste vode: Industrije poput elektronike i farmacije koriste reverznu osmozu kako bi dobili ultračistu vodu potrebnu za njihove proizvodne procese.

Obrada otpadnih voda: Proces se koristi za uklanjanje nečistoća i zagađivača iz otpadnih voda prije njihova ispuštanja u okoliš.

Reverzna osmoza pruža visoku razinu pročišćavanja i omogućava dobivanje čiste i sigurne vode za različite svrhe. Međutim, važno je napomenuti da ovaj proces zahtijeva energiju za stvaranje potrebnog pritiska i može rezultirati gubitkom određenih minerala iz vode, što može utjecati na njezin okus i korisnost za ljudsku potrošnju.

Reverzna osmoza ima brojne prednosti kada se koristi u industrijskim postavkama za pročišćavanje vode.

Evo nekoliko ključnih prednosti koje reverzna osmoza pruža:

Visok stupanj pročišćavanja: Reverzna osmoza je izuzetno učinkovita u uklanjanju čestica, soli, minerala, teških metala, organskih spojeva i drugih zagađivača iz vode. To omogućuje dobivanje visokokvalitetne vode potrebne za specifične industrijske procese.

Kontrola kvalitete: Kroz reverznu osmozu, industrije mogu precizno kontrolirati i prilagoditi kvalitetu vode koja se koristi u svojim procesima. To je osobito važno u industrijama poput farmacije, elektronike i prehrambene industrije, gdje se zahtijeva ultračista voda.

Smanjenje otpada: Proces reverzne osmoze generira visoko koncentrirane otopine otpadnih tvari, što olakšava njihovo daljnje zbrinjavanje ili recikliranje. Ovaj pristup pomaže u smanjenju količine otpada i negativnog utjecaja na okoliš.

Ekonomska učinkovitost: Iako su početni troškovi postavljanja sistema reverzne osmoze možda viši, dugoročno gledano, ta investicija može rezultirati uštedama. Pročišćena voda može smanjiti potrebu za kupovinom skupe vode ili kemikalija za industrijske procese.

Održivost i očuvanje resursa: Reverzna osmoza pomaže u očuvanju vodnih resursa tako da omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu vode unutar industrijskih postrojenja. To je osobito važno u regijama s ograničenim pristupom čistoj vodi.

Prilagodljivost i modularnost: Sustavi reverzne osmoze mogu se prilagoditi različitim industrijskim potrebama i veličinama postrojenja. Ova prilagodljivost omogućava industriji da odabere odgovarajući kapacitet i specifikacije za svoje pročišćavanje vode.

Mineralna ravnoteža: Iako reverzna osmoza može ukloniti određene minerale iz vode, moderni sustavi često uključuju dodatne korake kako bi se održala ravnoteža minerala u pročišćenoj vodi, čime se osigurava da je i dalje korisna i sigurna za konzumaciju.

Sve ove prednosti čine reverznu osmozu privlačnom opcijom za industrijsku upotrebu, pružajući visoku kvalitetu pročišćene vode koja podržava učinkovite i održive industrijske procese.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

NANOFILTRACIJA VODE

Nanofiltracija je napredna tehnologija pročišćavanja vode koja se sve više koristi u industrijskim postavkama zbog svoje sposobnosti selektivnog uklanjanja različitih tvari iz vode.

Ova tehnika koristi polupropusnu membranu s finim porama kako bi se omogućilo prolazak određenih tvari, dok se veće molekule i čestice zadržavaju.

Evo nekoliko primjera upotrebe nanofiltracije:

Prehrambena industrija: Nanofiltracija se koristi za koncentriranje, pročišćavanje i uklanjanje neželjenih tvari iz prehrambenih tekućina, kao što su voćni sokovi, mliječni proizvodi i enzimi. Ova tehnologija omogućuje proizvodnju visokokvalitetnih i čistih prehrambenih proizvoda.

Farmaceutska industrija: U proizvodnji lijekova i medicinskih proizvoda, nanofiltracija se koristi za uklanjanje nečistoća, soli i patogenih tvari iz procesnih otopina. Ova tehnika pomaže u proizvodnji čistih i sigurnih farmaceutskih proizvoda.

Poluvodička industrija: Nanofiltracija se koristi za pročišćavanje vode koja se koristi u poluvodičkoj proizvodnji. Uklanjanje specifičnih nečistoća i soli pomaže u osiguravanju visoke kvalitete i čistoće u procesima proizvodnje.

Bojila i tinte: Nanofiltracija se koristi za pročišćavanje boja i tinti, uklanjajući neželjene tvari poput soli i ostataka. To pruža bolju kontrolu nad kvalitetom i konzistencijom boja i tinti.

Obrada otpadnih voda: Nanofiltracija se koristi kao dio procesa obrade otpadnih voda kako bi se uklonili teški metali, organske tvari i druge nečistoće. Ova tehnika pomaže u stvaranju vode koja se može sigurno ispuštati u okoliš ili čak reciklirati za ponovnu upotrebu.

Proizvodnja energije: U industriji proizvodnje energije, nanofiltracija se koristi za pročišćavanje rashladnih voda, obradu nusproizvoda i uklanjanje nečistoća kako bi se održavala učinkovitost postrojenja.

Nanofiltracija pruža visoku selektivnost u uklanjanju tvari iz vode, omogućujući preciznu kontrolu kvalitete u različitim industrijskim postavkama. Ova tehnologija doprinosi unaprjeđenju proizvodnih procesa, povećanju učinkovitosti i osiguravanju visokokvalitetnih proizvoda.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

ULTRAFILTRACIJA VODE

Zahvaljujući svojim jedinstvenim prednostima, sistemi ultrafiltracije mogu igrati središnju ulogu u ovoj mješavini fizikalne, kemijske i mehaničke metode obrade voda.

Integracijom ultrafiltracije nudi znaćajne prednosti u odnosu na do sada konvencionalne metode filtracije vode:

 • Uklanjanje bakterija, virusa i svih vrsta suspendirane tvari
 • Nema dodavanja kemikalija i kemijskih sredstava
 • Kvaliteta tretirane vode ostaje ista bez obzira na njen stupanj kontaminacije
 • Jednostavna tehnologija za siguran rad i upravljanje

Ultrafiltracija je karakterizirana kao visokoučinkovita, financijski održiva i povoljna metoda pročišćavanja vode.

Idealan izbor za sigurno djelovanje :

 • VODOOPSKRBA
 • INDUSTRIJA
 • KOMUNALNA PODUZEĆA
 • HOTELSKI KOMPLEKSI

Najčešće primjene:

 • Pročišćavanje površinskih, podzemnih i izvorskih voda.
 • Završni tretman otpadnih voda
 • Predtretman kod morske desalinizacije voda u kombinaciji s reverznom osmozom ili termalnom obradom
 • Recirkulacije procesnih i tehnoloških voda u zatvorenom ili poluzatvorenom procesu

Ultrafilt™ prednosti nad konvencionalnim tipovima filtracije:

 • Visoka kvaliteta dobivenog filtrata
 • Visoka razina uklanjanja čestica, bakterija i patogena
 • Ukidanje doziranja kemikalija kao koagulanata i flokulanata
 • Povečanje učinkovitosti iskorištenja vodnog resursa
 • Manji volumen otpadne vode od pranja sistema
 • Viša razina automatizacije i lakoća upravljanja
 • Modularni dizajn sistema (mogučnost nadogradnje)
 • Mala smještajna površina – ušteda prostora za smještaj opreme

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

EDI (elektrodeionizacija)- ULTRA PURE WATER

Elektrodeionizacija (EDI) je napredna tehnologija koja se koristi za pročišćavanje vode putem elektrokemijskih procesa kako bi se uklonile ionizirane soli i nečistoće.

Ova tehnika kombinira princip elektrolize i ionske izmjene kako bi se postigla visoka razina deionizacije i pročišćavanja vode. EDI se sve više primjenjuje u industriji za proizvodnju visokokvalitetne vode potrebne za različite svrhe.

Kako radi elektrodeionizacija:

 • Proces elektrodeionizacije uključuje upotrebu posebnih membrana i ioniziranih smola koje reagiraju s ionima u vodi.
 • Voda se prvo prolazi kroz kationske membrane koje privlače i uklanjaju pozitivno nabijene ione (katione) kao što su natrij, kalcij, magnezij itd.
 • Zatim voda prolazi kroz anionske membrane koje privlače i uklanjaju negativno nabijene ione (anione) kao što su kloridi, sulfati, nitrati itd.
 • Unutar ovih membrana, primjenjuje se električno polje koje potiče migraciju iona prema elektrodi, čime se osigurava daljnje uklanjanje iona iz vode.

Prednosti elektrodeionizacije:

 • Bez potrebe za kemikalijama: EDI je obično kemijski pasivan proces, što znači da nisu potrebne kemikalije za regeneraciju ionizirajućih smola, što je uobičajeno u procesu ionske izmjene.
 • Kontinuirani proces: Elektrodeionizacija je kontinuirani proces koji ne zahtijeva zamjenu ionizirajućih smola ili regeneraciju, što pomaže u smanjenju prekida procesa i održavanju stalnog protoka vode.
 • Visoka razina pročišćavanja: EDI omogućuje visoku razinu deionizacije vode, rezultirajući proizvodnjom visokokvalitetne vode s niskim koncentracijama iona i nečistoća.
 • Ekološki prihvatljivo: Budući da ne zahtijeva kemijske regeneracije, EDI ima manji utjecaj na okoliš u usporedbi s tradicionalnim procesima deionizacije.

Primjene elektrodeionizacije:

Farmaceutska industrija: Proizvodnja čiste vode za farmaceutske procese, pripravke i injekcije.

Elektronika: Proizvodnja ultrapure vode za proizvodnju poluvodičkih čipova i elektroničkih komponenata.

Elektrana: Obrada vode za hlađenje i paru kako bi se spriječilo stvaranje naslaga i održala učinkovitost sustava.

Prehrambena industrija: Pročišćavanje vode za pripremu napitaka, hrane i procesnih tekućina.

Obrada otpadnih voda: Uklanjanje iona i nečistoća iz otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš.

Elektrodeionizacija pruža ekonomičan, ekološki prihvatljiv i učinkovit način za pročišćavanje vode, osiguravajući visoku kvalitetu i čistoću vode za različite industrijske potrebe.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

DESALINIZACIJA MORSKE I BOĆATE VODE

Desalinizacija vode je proces uklanjanja soli i minerala iz morske vode ili slane vode kako bi se dobila pitka ili korisna voda za različite svrhe.

Ova tehnologija postaje sve važnija s obzirom na povećanu potrebu za svježom vodom u sušnim i regijama s ograničenim pristupom slatkoj vodi.

Jedan kubični kilometar morske vode sadržava oko 40 milijuna minerala ,ukupno otopljene krute tvari (TDS) – kationi: kalcij, magnezij, natrij i kalij, te anioni: karbonati, bikarbonati, kloridi, sulfati i nitrati – povečavaju električnu vodljivost vode i koroziju, te daju neprihvatljiv okus. Proces membranske desalinizacije vode – prilikom razdvajanja dvaju tekučina različitih koncentracija (npr. čistu vodu bez soli i solnu otopinu) kroz polupropusnu membranu.

Sustave desalinizacije dijelimo u dvije grupe, ovisno o kvaliteti vode na slijedeće:

 1. Desalinizatori bočate vode ( od 3.500 – 15.000 ppm NaCl)
 2. Desalinizatori morske vode ( od 20.000 – 45.000 ppm NaCl)

Proces membranske desalinizacije vode – prilikom razdvajanja dvaju tekučina različitih koncentracija (npr. čistu vodu bez soli i solnu otopinu) kroz polupropusnu membranu koja propusta otapalo ( vodu), a ne propusta otopljene minerale, tada prolazi kroz tu membranu samo čista voda u otopinu soli.

Desalinizacija vode ima brojne prednosti i potrebe, posebno u sušnim regijama i područjima s ograničenim pristupom slatkoj vodi. Evo dodatnih naglaska na prednosti i potrebe za desalinizacijom vode:

Prednosti desalinizacije vode:

Osiguravanje pitke vode: Desalinizacija omogućuje dobivanje čiste i pitke vode iz izvora koji inače ne bi bili prikladni za konzumaciju. To je ključno za osiguravanje osnovnih potreba ljudi u regijama s nedostatkom slatke vode.

Diversifikacija opskrbe vodom: Desalinizacija pruža alternativni izvor vode, smanjujući ovisnost o ograničenim prirodnim izvorima slatke vode kao što su rijeke i jezera.

Održavanje poljoprivredne proizvodnje: U sušnim područjima, desalinizacija može omogućiti navodnjavanje poljoprivrednih površina, što podržava proizvodnju hrane i održivost ruralnih zajednica.

Industrijski i komercijalni sektor: Desalinizacija pruža potrebnu vodu za industrijske procese, hlađenje postrojenja, energetsku proizvodnju i različite komercijalne svrhe.

Prilagodba klimatskim promjenama: Desalinizacija može pomoći u ublažavanju utjecaja klimatskih promjena, omogućujući regijama da se prilagode povećanim sušama i smanjenju dostupnosti slatke vode.

Potreba za desalinizacijom vode:

Suša i nedostatak slatke vode: Regije diljem svijeta suočavaju se s ozbiljnim sušama koje su smanjile dostupnost slatke vode. Desalinizacija pruža sredstvo za rješavanje ovog problema i osiguranje opskrbe vodom.

Rast stanovništva: Brzi rast stanovništva u urbanim sredinama povećava potražnju za pitkom vodom, a desalinizacija može pridonijeti osiguranju dostatnih količina vode za potrebe stanovništva.

Povećana industrijska potrošnja: Industrijski sektor zahtijeva značajne količine vode za različite procese. Desalinizacija može osigurati stabilan izvor vode za industrijske potrebe.

Klimatske promjene: Promjene u klimi dovode do promjena u oborinama i dostupnosti slatke vode. Desalinizacija pruža održivo rješenje za suočavanje s takvim promjenama.

Održavanje životne sredine: U regijama gdje se ekosustavi i vodni resursi suočavaju s pritiscima, desalinizacija može pomoći u smanjenju opterećenja na prirodne izvore vode.

Desalinizacija vode igra ključnu ulogu u osiguravanju opskrbe pitkom vodom u uvjetima suše, rasta stanovništva i promjena u okolišu. Kombinacija tehnoloških inovacija i održivih pristupa može pomoći u ispunjenju potreba za vodom u različitim dijelovima svijeta.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

IONSKA IZMJENA - KATIONSKO/ANIONSKA

Oblici ionske izmjene ili demineralizacije vode prvenstveno su bili konfigurirani da se voda obračuje preko kolona ispunjenih kationsko-anionskom ionskom masom (smolom). Prilikom procesa prolaska vode kroz mase, iz iste se izdvajaju kationi te anioni , a kao product izlazi purificirana tj. Demineralizirana voda. Iz naše ponude kationsko-anionskih izmjenjivača imamo slijedeće sisteme:

Anionska ionska izmjena:

Anionska ionska izmjena usmjerena je na uklanjanje negativno nabijenih iona (aniona) iz vode.
Postupak uključuje prolazak vode kroz anionsku ionsku smolu, koja privlači i zadržava anione prisutne u vodi, poput klorida, sulfata, nitrata itd.
Tijekom procesa, anionski ion na ionskoj smoli zamjenjuje anione u vodi, čime se postiže pročišćavanje.

Kationska ionska izmjena:

Kationska ionska izmjena usmjerena je na uklanjanje pozitivno nabijenih iona (kationa) iz vode.
Voda prolazi kroz kationsku ionsku smolu koja privlači i zadržava katione prisutne u vodi, kao što su natrij, kalcij, magnezij itd.
Kationski ion na ionskoj smoli zamjenjuje katione u vodi, čime se postiže pročišćavanje.

Primjena ionske izmjene:

Pročišćavanje pitke vode: Ionska izmjena se koristi za uklanjanje neželjenih iona, soli i metala iz pitke vode kako bi se poboljšala njezina kvaliteta i okus.

Industrija: Ionska izmjena se koristi u industrijskim procesima, poput proizvodnje hrane, pića, elektronike i farmaceutskih proizvoda.

Meke vode: Kationska ionska izmjena može se koristiti za omekšavanje vode u područjima gdje je prisutan višak kalcija i magnezija.

Obrada otpadnih voda: Ionska izmjena se koristi za uklanjanje teških metala, iona teških metala i drugih nečistoća iz otpadnih voda.

Farmaceutska industrija: Ionska izmjena se koristi za pročišćavanje i razdvajanje različitih spojeva u proizvodnji farmaceutskih proizvoda.

Ionska izmjena je korisna tehnologija koja omogućuje precizno pročišćavanje vode i prilagodbu vodnih svojstava prema potrebama različitih industrija i aplikacija.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

MIXED BAD - IONSKA IZMJENA

Mješana masa (mixed bed) predstavlja poseban oblik ionske izmjene koji se koristi za visoko učinkovito pročišćavanje vode i postizanje izuzetno niske koncentracije iona.

Ovaj postupak kombinira kationsku i anionsku ionsku izmjenu u istom uređaju, stvarajući “mješanu” smolu koja sadrži oba tipa ionskih izmjenjivača. Mješana masa se često koristi za završnu fazu pročišćavanja, posebno u situacijama kada je potrebno postići vrlo visok stupanj deionizacije.

Kako radi mješana masa:

Mješana masa sastoji se od mješavine kationske i anionske ionske smole, obično u obliku malih sferičnih granula, smještenih zajedno u istom spremniku ili koloni.

Kada voda prolazi kroz mješanu masu, kationska smola privlači i zadržava pozitivne katione, dok anionska smola privlači i zadržava negativne anione.

Ovaj postupak omogućuje duboko pročišćavanje vode, uklanjajući gotovo sve prisutne ione, soli i nečistoće.

Mješana masa se često koristi nakon primarnih procesa ionske izmjene kako bi se postigla izuzetno niska koncentracija iona i visok stupanj deionizacije.

Primjena mješane mase:

Laboratorijska upotreba: Mješana masa se često koristi u laboratorijskim postavkama za dobivanje ultrapure vode potrebne za analitičke i istraživačke svrhe.

Farmaceutska industrija: Zahtjevi za visokokvalitetnom i čistom vodom u proizvodnji farmaceutskih proizvoda često dovode do korištenja mješane mase.

Elektronika: U proizvodnji poluvodičkih čipova i elektroničkih komponenata potrebna je ultrapure voda koju mješana masa može osigurati.

Kemijska i biotehnološka industrija: Procesi koji zahtijevaju vrlo čistu vodu, kao što su proizvodnja kemikalija ili biotehnoloških proizvoda, mogu koristiti mješanu masu.

Mješana masa je vrlo učinkovita tehnologija za postizanje visokog stupnja deionizacije i pročišćavanja vode. Ova tehnika omogućuje dobivanje izuzetno čiste vode s minimalnim tragovima iona i nečistoća, što je ključno u različitim industrijskim i laboratorijskim aplikacijama.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

DOZIRANJE KEMIKALIJA

Razne aplikacije u industriji i energetici trebaju kvalitetan i visoko učinkovit sustav doziranja kemikalija. Kroz našu veliku ponudu vrhunskih te poudanih dozirnih pumpi raznih tehničkih karakteristika te viskoziteta kemikalija za doziranje sigurno ćete pronaći željeno.

Funkcija dozirnih sustava:

Dozirni sustavi dizajnirani su za dodavanje određenih kemikalija u tekuće tokove, često vode, kako bi se postigli željeni rezultati, kao što su dezinfekcija, pH regulacija, koagulacija, neutralizacija i slično.

Precizno doziranje omogućava optimalnu upotrebu kemikalija i sprječava predoziranje ili nedostatak kemikalija, čime se osigurava ekonomičnost i sigurnost procesa.

Komponente dozirnih sustava:

Rezervoari kemikalija: Sadrže koncentrirane kemikalije koje će se dozirati u tekućinu. Mogu biti izrađeni od odgovarajućih materijala kako bi se spriječila reakcija kemikalija s kontejnerom.

Dozirne pumpe: Automatske pumpe koje kontroliraju protok kemikalija iz rezervoara prema ciljanoj aplikaciji. Mogu biti peristaltičke, membranske ili klipne pumpe, ovisno o potrebama.

Kontroleri i senzori: Senzori prate parametre kao što su pH, ORP (potencijal vodika), vodljivost i druge vrijednosti kako bi sustav mogao automatski prilagoditi doziranje prema željenim postavkama.

Mješalica: U nekim slučajevima, dozirni sustavi mogu uključivati i mješalicu kako bi se osiguralo ravnomjerno miješanje kemikalija s tekućinom.

Kontrolni sustav: Ovaj dio sustava nadgleda i upravlja doziranjem kemikalija na temelju unaprijed postavljenih parametara i zahtjeva procesa.

Primjena dozirnih sustava:

Vodoopskrbni sustavi: U vodoopskrbi dozirni sustavi se koriste za dodavanje kemikalija kao što su dezinfekcijska sredstva (npr. klor, natrijev hipoklorit), koagulanti i pH regulatori kako bi se osigurala sigurna i čista voda za piće.

Proizvodnja hrane i pića: U prehrambenoj industriji, dozirni sustavi dodaju kemikalije za regulaciju pH vrijednosti, konzerviranje, proizvodnju pića i druge procese.

Farmaceutska industrija: Dozirni sustavi se koriste za precizno doziranje kemikalija u proizvodnji lijekova i farmaceutskih proizvoda.

Kemijska industrija: U procesima kemikalija, dozirni sustavi se koriste za kontrolirano dodavanje reagensa i katalizatora.

Obrada otpadnih voda: Dozirni sustavi pomažu u tretiranju otpadnih voda dodavanjem kemikalija koje pomažu u uklanjanju nečistoća i obradi vode prije ispuštanja.

Dozirni sustavi igraju ključnu ulogu u osiguravanju preciznog i kontroliranog doziranja kemikalija u različite procese.

Ovi sustavi poboljšavaju učinkovitost, pouzdanost i sigurnost industrijskih postupaka, čime doprinose održivijem i kvalitetnijem proizvodnom okruženju.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

SPREMNICI VODE - TANKOVI

Spremnici vode, poznati i kao tankovi za vodu, igraju ključnu ulogu u skladištenju i opskrbi vodom za različite svrhe. Ovi spremnici su namijenjeni pohranjivanju velikih količina tekućine, obično vode, i koriste se u različitim industrijama i komercijalnim objektima.

KEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE

TRETMAN RASHLADNE VODE

Kemikalije za tretman rashladne vode igraju ključnu ulogu u održavanju učinkovitosti i pouzdanosti sustava hlađenja industrijskih postrojenja, klimatizacijskih sustava i drugih aplikacija koje zahtijevaju kontrolirano hlađenje. Kemikalije pomažu u sprečavanju nakupljanja naslaga, korozije i rasta mikroorganizama u rashladnoj vodi, što može oštetiti opremu i smanjiti učinkovitost hlađenja.

Vrste kemikalija za tretman rashladne vode:

Inhibitori depozita: Ove kemikalije sprječavaju taloženje mineralnih naslaga, poput kamenca i korozijskog materijala, na unutarnjim površinama cijevi i komponenata rashladnog sustava.

Inhibitori korozije: Ove kemikalije stvaraju zaštitni sloj na metalnim površinama kako bi se spriječila korozija i oštećenje rashladnih cijevi i opreme.

Biocidi: Biocidi se koriste za suzbijanje rasta mikroorganizama, poput bakterija, algi i gljivica, koji se mogu nakupiti u rashladnoj vodi i uzrokovati zagađenje i smanjenje učinkovitosti.

pH regulacijske kemikalije: Održavanje optimalnog pH vrijednosti rashladne vode ključno je za sprječavanje korozije i naslaga. Ove kemikalije pomažu održavati stabilan pH.

Disperzanti: Disperzanti pomažu u sprečavanju taloženja čestica i nečistoća u rashladnoj vodi, čime se održava čista i prohodna cirkulacija.

Funkcije kemikalija za tretman rashladne vode:

Prevencija naslaga: Kemikalije za tretman rashladne vode sprječavaju stvaranje kamenca i naslaga koje mogu smanjiti protok vode i učinkovitost hlađenja.

Korozija: Korozionski inhibitori štite metalne komponente rashladnog sustava od korozije i oštećenja uzrokovanih reakcijama s vodom.

Biocidno djelovanje: Biocidi sprječavaju rast mikroorganizama koji mogu uzrokovati zagađenje, blokade i smanjenje protoka vode.

pH regulacija: Održavanje odgovarajućeg pH omogućuje sprječavanje korozije i osigurava stabilnost sustava.

Čišćenje: Kemikalije za tretman rashladne vode pomažu u čišćenju i održavanju unutarnjih površina rashladnog sustava.

Primjena kemikalija za tretman rashladne vode:

Industrijska postrojenja: Kemikalije se koriste u rashladnim sustavima u industriji, poput energetike, petrokemije, prehrambene industrije i farmaceutske industrije.

Klimatizacijski sustavi: U komercijalnim i stambenim zgradama, kemikalije se koriste za održavanje učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

Proizvodnja: U proizvodnim procesima gdje je potrebno kontrolirano hlađenje, kemikalije za tretman rashladne vode su neophodne za održavanje operativne učinkovitosti.

Rafinerije i termoelektrane: U tim industrijskim okruženjima, rashladni sustavi igraju ključnu ulogu u održavanju radnih uvjeta, a kemikalije za tretman rashladne vode igraju ključnu ulogu u održavanju tih sustava.

TRETMAN VODE ZA KOTLOVE

Kemikalije za tretman kotlovskih voda igraju presudnu ulogu u održavanju učinkovitosti i sigurnosti parnih kotlova. Ove kemikalije se koriste kako bi se spriječili problemi poput korozije, naslaga, prekida cirkulacije vode i oštećenja opreme unutar kotlova. Pravilno tretiranje kotlovskih voda pomaže u produženju životnog vijeka kotlova, smanjenju troškova održavanja i osiguravanju pouzdane proizvodnje pare. Evo ključnih aspekata kemikalija za tretman kotlovskih voda:

Vrste kemikalija za tretman kotlovskih voda:

Oksidanti: Ove kemikalije pomažu u održavanju ravnoteže između kisika i drugih kemijskih spojeva u kotlovskoj vodi kako bi se spriječila korozija.

Neutralizatori: Neutralizatori se koriste za održavanje optimalnog pH vrijednosti u kotlovskoj vodi kako bi se spriječila korozija i oštećenje.

Disperzanti: Disperzanti pomažu u sprečavanju taloženja naslaga i čestica unutar kotla.

Inhibitori korozije: Ove kemikalije stvaraju zaštitni sloj na unutarnjim površinama kotla kako bi se spriječila korozija i oštećenje.

Alkalitetni kontroleri: Ovi kontroleri održavaju optimalni nivo alkaliteta u vodi kako bi se spriječila korozija.

Funkcije kemikalija za tretman kotlovskih voda:

Prevencija korozije: Kemikalije za tretman kotlovskih voda sprječavaju koroziju unutarnjih površina kotlova, koja može uzrokovati oštećenje i smanjenje životnog vijeka kotla.

Prevencija naslaga: Taloženje kamenca i drugih naslaga može smanjiti učinkovitost kotla, a kemikalije pomažu u sprečavanju tih naslaga.

Održavanje pH vrijednosti: Održavanje optimalnog pH vrijednosti ključno je za sprječavanje korozije i osigurava stabilnost sustava.

Disperzija: Disperzanti pomažu u održavanju čiste cirkulacije vode, sprječavajući nakupljanje čestica i naslaga.

 

Primjena kemikalija za tretman kotlovskih voda:

Industrijski parni kotlovi: Kemikalije za tretman kotlovskih voda široko se koriste u industrijskim postrojenjima koja koriste parne kotlove za proizvodnju energije i toplinsku obradu.

Toplane: U toplanama koje koriste parne kotlove za proizvodnju topline za grijanje zgrada, kemikalije za tretman kotlovskih voda osiguravaju učinkovitost i pouzdanost sistema.

Proizvodne pogone: U proizvodnim pogonima koji koriste parne kotlove za različite svrhe, kemikalije za tretman kotlovskih voda ključne su za održavanje operativne učinkovitosti.

Termoelektrane: U termoelektranama koje koriste parne kotlove za proizvodnju električne energije, kemikalije za tretman kotlovskih voda igraju važnu ulogu u osiguravanju pouzdane proizvodnje pare.

Pravilno tretiranje kotlovskih voda kemikalijama ključno je za osiguranje sigurnosti, učinkovitosti i produženja životnog vijeka parnih kotlova te za održavanje stabilnih i pouzdanih industrijskih procesa.

Tretman membranskih sustava – ANTISCALANT

Kemikalije za tretman membranskih filtracija, poznate i kao antiscalanti, igraju ključnu ulogu u održavanju učinkovitosti i dugotrajnosti membranskih filtera u različitim procesima pročišćavanja vode.

Membranske filtracije, poput reverzne osmoze i nanofiltracije, koriste polupropusne membrane kako bi uklonile suspendirane čestice, otopljene tvari i soli iz vode. Antiscalante pomažu u sprječavanju stvaranja naslaga i taloženja na membranama, čime se održava njihova učinkovitost i produžuje životni vijek.

Funkcije kemikalija za tretman membranskih filtracija (antiscalant):

Prevencija naslaga: Glavna svrha antiscalanta je sprječavanje stvaranja naslaga minerala, soli i drugih tvari na površini membrana. Naslage mogu smanjiti protok vode kroz membranu i smanjiti njezinu učinkovitost.

Disperzija čestica: Antiscalante pomažu u održavanju čestica suspendiranih u vodi u obliku sitnih čestica koje neće uzrokovati blokade ili oštećenje membrana.

Stabilizacija koloida: Kemikalije mogu pomoći u stabilizaciji koloida i čestica u vodi, čime se sprječava njihovo stvaranje većih aglomerata koji bi mogli oštetiti membrane.

 

Primjena kemikalija za tretman membranskih filtracija (antiscalant):

Reverzna osmoza: Antiscalanti se često koriste u postupcima reverzne osmoze kako bi se spriječila stvaranja naslaga i održala visoka učinkovitost membrana.

Nanofiltracija: U procesima nanofiltracije, antiscalante pomažu u zaštiti membrana od naslaga i smanjenju nepoželjnih tvari u pročišćenoj vodi.

Ultrafiltracija: Antiscalanti se mogu koristiti i u procesima ultrafiltracije kako bi se spriječila taloženja i začepljenje membrana.

Industrijska i komercijalna pročišćavanja: Antiscalanti se primjenjuju u industrijskim postrojenjima, proizvodnim pogonima i komercijalnim sustavima za pročišćavanje vode radi održavanja visoke učinkovitosti membrana.

Desalinizacija: U postupcima desalinizacije morske vode, antiscalante pomažu u održavanju učinkovitosti membrana i smanjenju utjecaja soli na njih.

Kemikalije za tretman membranskih filtracija, odnosno antiscalante, ključne su za osiguranje stabilnosti i učinkovitosti membranskih filtera u različitim aplikacijama pročišćavanja vode.

Pravilno doziranje i upotreba ovih kemikalija pomažu u održavanju optimalne performanse membrana, čime se osigurava kvalitetno pročišćavanje vode i produžava životni vijek opreme.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

WWTP - NEUTRALIZACIJA OTPADNIH VODA

Mješana masa (mixed bed) predstavlja poseban oblik ionske izmjene koji se koristi za visoko učinkovito pročišćavanje vode i postizanje izuzetno niske koncentracije iona.

Ovaj postupak kombinira kationsku i anionsku ionsku izmjenu u istom uređaju, stvarajući “mješanu” smolu koja sadrži oba tipa ionskih izmjenjivača. Mješana masa se često koristi za završnu fazu pročišćavanja, posebno u situacijama kada je potrebno postići vrlo visok stupanj deionizacije.

Neutralizacija se često provodi dodavanjem odgovarajućih kemijskih tvari koje reagiraju s kiselinama ili bazama prisutnim u otpadnim vodama kako bi se postigla željena pH vrijednost. Evo ključnih aspekata neutralizacije otpadnih voda:

Funkcije neutralizacije otpadnih voda:

pH regulacija: Neutralizacija ima za cilj uspostaviti pH vrijednost otpadnih voda unutar prihvatljivih raspona. Previsoka ili preniska pH vrijednost može uzrokovati različite ekološke probleme, uključujući oštećenje vodenih organizama i tla.

Inhibicija korozije: Neutralizacija pomaže u smanjenju korozivnog djelovanja kiselih ili lužnatih otpadnih voda na opremu i cjevovode tretmana i transporta otpadnih voda.

Ostaci i taloženje: Dodavanjem odgovarajućih kemikalija za neutralizaciju može se pomoći u taloženju i uklanjanju čestica i nečistoća prisutnih u otpadnim vodama.

 

Primjena neutralizacije otpadnih voda:

Industrijski otpad: Neutralizacija se primjenjuje u raznim industrijama kako bi se regulirala pH vrijednost otpadnih voda generiranih u proizvodnim procesima.

Komunalni otpad: Proces neutralizacije koristi se za tretiranje komunalnih otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u prirodne vode.

Metalurška industrija: Otpadne vode iz metalurške industrije često sadrže kiseline ili lužine koje je potrebno neutralizirati prije ispuštanja.

Kemijska proizvodnja: U proizvodnji kemikalija, neutralizacija pomaže u prilagodbi pH vrijednosti otpadnih voda kako bi se spriječila korozija i šteta.

 

Neutralizacija otpadnih voda ključna je za zaštitu okoliša, održavanje zdravih vodenih ekosustava i usklađivanje s regulativama i standardima zaštite okoliša.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr

WWTP - TRETMAN OTPADNIH VODA

Tretman otpadnih voda industrije je kompleksan proces koji ima za cilj uklanjanje štetnih tvari, onečišćenja i nečistoća iz otpadnih voda generiranih u industrijskim postrojenjima.

Ovaj proces ima ključnu ulogu u zaštiti okoliša, očuvanju vodenih resursa i usklađivanju s regulativama zaštite okoliša. Tretman otpadnih voda industrije može uključivati niz fizičkih, kemijskih i bioloških metoda kako bi se postigao cilj očuvanja čiste i sigurne okoline.

Faze tretmana otpadnih voda industrije:

Pretretman: Ova faza uključuje prvu obradu otpadnih voda kako bi se uklonili krupni otpad i nečistoće, kao što su kruti ostaci, ulja, masti i plutajući materijali.

Primarni tretman: U ovoj fazi provodi se fizička obrada otpadnih voda kako bi se smanjila količina suspendiranih čestica i organskih tvari.

Sekundarni tretman: Koristeći biološke metode, uklanja se većina organske tvari i otopljenih onečišćenja iz otpadnih voda.

Tercijarni tretman: Ova faza može uključivati naprednije kemijske procese, filtraciju, dezinfekciju i druge metode kako bi se postigli specifični standardi čistoće i sigurnosti za ispuštanje otpadnih voda.

 

Metode tretmana otpadnih voda industrije:

Fizičke metode: Uključuju sitnjenje, filtraciju, flotaciju, taloženje i filtriranje kako bi se uklonili kruti ostaci i suspendirane čestice.

Biološke metode: Koriste mikroorganizme kako bi razgradili organske tvari i onečišćenja, često korištenjem aktivnog mulja ili anaerobnih bakterija.

Kemijske metode: Koriste se kemikalije za koagulaciju, flokulaciju i neutralizaciju kako bi se uklonili teški metali, suspendirane čestice i druge štetne tvari.

Membranske filtracije: Uključujući reverznu osmozu, nanofiltraciju i ultrafiltraciju, ove metode koriste membrane za fizičko filtriranje čestica i tvari iz otpadnih voda.

Adsorpcija: Koristi adsorbente poput aktivnog ugljena za uklanjanje organskih tvari, boja i mirisa iz otpadnih voda.

 

Primjena tretmana otpadnih voda industrije:

Kemijska industrija: Procesi proizvodnje kemikalija često generiraju otpadne vode s različitim kemijskim tvarima koje zahtijevaju specifične metode tretmana.

Metalurška industrija: Tretman otpadnih voda iz metalurške industrije usmjeren je na uklanjanje teških metala i drugih onečišćujućih tvari.

Prehrambena industrija: Otpadne vode iz prehrambene industrije često sadrže masnoće, ulja i organske tvari koje zahtijevaju odgovarajući tretman.

Proizvodnja papira i celuloze: Tretman otpadnih voda iz ovih industrija usmjeren je na uklanjanje boja, kemikalija i vlakana.

Energetska industrija: Termoelektrane i nuklearne postaje generiraju otpadne vode koje zahtijevaju tretman radi uklanjanja radioaktivnih i kemijskih onečišćenja.

 

Tretman otpadnih voda industrije ključan je za održavanje čistog okoliša, sprečavanje zagađenja vodnih resursa i osiguranje usklađenosti s regulativama. Ovaj proces doprinosi održivom razvoju industrije i zaštiti prirodnih ekosustava.

Za više informacija ili direktnu ponudu slobodno nas kontaktirajte:
Kontakt forma
ili na mail: info@cwg.hr