Nove isporuke DESAL-MA u 2024. desalinizator morske vode 100.000 lit/dan.

11.01.2024.