S10K – sistem za kloriranje

S10K – doziranje plinskog klora

 

Klorinator S10k je vakuumski upravljana, zvučno regulirana jedinica. Izravna montaža cilindra postavlja vakuumski kontrolni ventil točno na izvor, čime se tlak plina odmah smanjuje na vakuum.

Njegova sposobnost rukovanja svim plinovima za obradu vode, kao i njegove fleksibilne konfiguracije za montažu za cilindre, razdjelnike ili  spremnike, pružaju svestranost za sve instalacije.

 

  • Integrirana izmjenjiva jedinica za nekoliko plinskih boca (opcija)
  • Beznaponski kontakt za signal praznog spremnika (opcija)
  • Dostupna su dva osnovna rasporeda u kapacitetima od 4 i 10 kilograma na sat plinovitog klora.
  • Dostupan za napajanje plinovitog klora, ugljičnog dioksida, sumpornog dioksida i amonijaka (za druge plinove nas konzultirajte)

 

Specifikacija: 

Kapacitet klora, maksimum:                            kg/h 10

Kapacitet sumpor dioksida, maksimum:       kg/h 9

Kapacitet amonijaka, maksimum:                   kg/h 4,75

Kapacitet ugljičnog dioksida, maksimalno:   kg/h 8

 

Zatraži ponudu