V10K – sistem za kloriranje

V10K – doziranje plinskog klora

 

Wallace & Tiernan® V10k™ sastoji se od regulatora vakuuma montiranog na dovodu plina, zidne jedinice za kontrolu plina s rotametrom za indikaciju brzine dodavanja i vodenog injektora koji osigurava vakuum izvor za pogon cijelog sustava.  Kontrola protoka plina postiže se provjerenim Wallace & Tiernan otvorom s V-rezom koji osigurava u industriji dokazanu točnost i ponovljivost.

 

OSOBINE

 

  • Integrirano, automatsko prebacivanje na dovod svježeg plina osigurava kontinuirani rad
  • Veliki mjerači protoka od 5” i 10” za najveći stupanj očitanja i točnu indikaciju brzine punjenja
  • Fleksibilne opcije upravljanja od ručnih do potpuno automatskih sustava
  • Omjer smanjenja od 20 : 1 za ručni i automatski rad
  • Dostupna opcija zidne montaže

 

PREDNOSTI

 

  • Automatsko upravljanje dovodom V10k™: izborno potpuno automatsko upravljanje procesnim kontrolerom ili s kontrolom aktuatora 4 – 20 mA
  • V10k ručno upravljanje dodavačem: moguća naknadna ugradnja za automatsko upravljanje (električni pozicioner).
  • Omjer smanjenja od 20:1 pomaže u rješavanju minimalnih maksimalnih protoka bez ikakvog podešavanja na terenu

 

Specifikacija: 

Kapacitet klora, maksimum: kg/h • 15

Kapacitet sumpor dioksida, maksimum: kg/h • 10

Kapacitet amonijaka, maksimum: kg/sat • 5

Kapacitet ugljičnog dioksida, maksimum: kg/h • 8

 

Dodaj u ponudu