DEKA IEX patrone CWG-IE/DK-12 (protok 600 lit)

DEKA IEX patrone za dekarbonizaciju vode ( djelomično odsoljavanje). Jednostavne za aplikaciju i priključenje na sustav kada trebate dekarboniziranu vodu.

 

PROTOK: do 600 lit/h
Priključak (ulaz/izlaz) 1” – 1”
Radni tlak 2 – 6 bar

 

Dodaj u ponudu