PYROLOX – filtracijska ispuna

PYROLOX

 

Pyrolox je prirodno iskopana ruda koja sadrži mangan dioksid koji se koristi za uklanjanje željeza,mangana i sumporovodika. Pyrolox granulirani medij djeluje kao katalizator koji oksidira željezo, mangan i sumporovodik čim dođu u dodir s medijem. A u nekima se slučajevima preporučuje dodatna prethodna obrada zrakom, klorom ili kalijevim permanganatom.

 

Visina sloja                                                        460 mm

Preporučeni servisni protok                          12,2 m/h

Preporučena brzina povratnog ispiranja    61,1 – 73,3 m/h

Gustoća                                                              1,90 kg/l

 

Pakiranje                                                           25 kg

Zatraži ponudu