Lamelarni taložnik LC16 ( protok 16.000 lit/h)

Lamelarni taložnik LC16

Lamelarni taložnik je separator koji se prijenjuje kao sedimentacijski uređaj za separaciju mehaničkih/čvrstih čestica iz vode. Pored sedimentacije čvrstih čestica, lamelarni taložnik je takođe pogodan za uklanjanje plutajućih materijala.

Čvrste čestice koje se lako talože u visokom stupnju se odvajaju te prikupljaju u prvom (manjem) primarnom konusu, dok se ostatak relativno sporo taložnih čestica odvaja I taloži u paketu lamelarnih ploča te sa sakupljaju u drugom konusu za mulj. Sami nakupljeni sedimenti se zgušnjavaju i automatski prazne kroz odvodnu cijev.

 

Protok lit/h: 16.000
Materijal izrade: čelik S235JR
Unutrašnja površinska zaštita: ukupna debljina premaza  300 μm
Radni tlak: ATM
Radna temperatura: max. 50°C
Maksimalna brzina ispiranja: 30 m/h
Brzina strujanja vode: max. 2,5 m/s
Zatraži ponudu