MBR – MEMPACK 150 ( protok 150 m3/dan )

MEMPACK 150

 

Kapacitet tretirane vode:                            150 m3/dan

Kvaliteta ulazne vode:                                 300 mg/l BOD

60 mg/l TKN

600 mg/l COD

450 mg/l SST

Kvaliteta izlazne vode:                                E.U. regulativa ili re-use agrikultura

Dimenzije:                                                     ISO 40’ box + ISO 20’ box

Težina:                                                           5850 kg + 3500 kg

 

Mempack su MBR kontejnerska postrojenja po principu “ključ u ruke” koja se sastoje od 4 segmenta tretmana: (ekvalizacija, denitrifikacija, oksidacija, membranski sektor) i kontrolna soba.

 

Pogon je opremljen sljedećom opremom:

  • Fino sito
  • Mješalica za denitrifikaciju
  • Difozorski segment zaoksidaciju
  • Membranski moduli
  • Puhala, pumpe permeata, mjerni senzori
  • Pumpe za doziranje kemikalija
  • Električna upravljačka ploča

 

Sva oprema i dijelovi kontejnerskog pogona izrađeni su prema najvišim standardima kvalitete.

 

Dodaj u ponudu