MBBR – Membranski bioreaktor- 30 ( kapacitet 30 – 60 m3/dan)

MBBR- Moving Bed Biofilm Reactor 30

 

MBBR i integrirani sistem aktivnog mulja omogućava visokoučinkovit proces biološkog tretmana otpadne vode. Dizajniran za tretiranje različitih onečišćenja uključujući BOD (BPK), COD (KPK), TSS , Amonijak, Nitrate, Fosfore i ostale.

 

Tehnički parametri:

MBBR – membranski bioreaktor 30
Min. – Max. kapacitet m3/dan 30 – 60
Potrošnja e.energije kWh 7,5
Proizvodnja mulja (1%) % 3 – 4
Koncentracije sustava Ulazni parametri Izlazni parametri
COD mg/l 700 – 1000 50
BOD5 mg/l 350 – 500 10
TSS mg/l 250 – 400 10
N-NH4 mg/l 40 – 50 1
FOG mg/l 20 1
Total N mg/l 50 – 75 15
Total P mg/l 8 -15 5
pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5

 

Dimenzije:                                                     20’ HC kontenjer

Sva oprema i dijelovi kontejnerskog pogona izrađeni su prema najvišim standardima kvalitete.

 

Zatraži ponudu