Kalibracijska otopina – BSA – pH 4 ( 50 ml )

Otopina za kalibraciju pH sonde

Vrijednost:         pH 4

Količina:             50 ml

 

 

Zatraži ponudu