DEZISAN – pakiranje 1 kg

DEZISAN – pakiranje 1 kg

 

Granulirano sredstvo za izbjeljivanje, dezinfekciju bazenske vode te dezinfekciju i sanitaciju različitih predmeta i površina u domaćinstvu, ugostiteljstvu, zdravstvu i industriji (vrsta biocidnog pripravka 2).


Dezisan se najčešće upotrebljava kao vodena otopina u koncentracijama navedenim u tablici:

UPOTREBA DOZIRANJE NAČIN UPOTREBE
Dezinfekcija pribora za jelo i piće, kuhinjskog posuđa i radnih površina 1 – 2  g na 5 l vode Nakon pranja tretirati površinu Dezisanom u trajanju 3 – 5 min. Nije potrebno ispirati vodom.
Dezinfekcija rublja 1 – 2 g na 5 l vode Prije pranja rublje natopiti u Dezisan do 2h.
Dezinfekcija vode za piće 1,5 – 2 g na 1000 l vode Dezisan otopiti u vodi. 30 min. nakon otapanja voda se može koristiti.
Opća sanitacija podova, zidova, opreme, pribora i sanitarija 1 – 2 g na 5 l vode Površine brisati, prskati ili uranjati ( 5 min do 3 h ). Nije potrebno ispirati vodom.

 

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Zatraži ponudu